Alle DaBU medlemsklubber og udvalg inviteres til DaBU Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2023 kl. 10.00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Foruden klubrepræsentanter og DaBU udvalg kan ansatte, æresmedlemmer o.a. invitererede af DaBU bestyrelse deltage.

Tilmelding til DaBU Repræsentantskabsmøde skal ske på mail til
annapeters@dabu.dk senest søndag den 7. maj 2023.

Oplys ved tilmelding navn på den person, som repræsenterer
klubben.
Jf. §5 i DaBU’s love har hver stemmeberettigede klub én repræsentant med stemmeret.

Foto: Lau Nielsen

Fuldmagt kan downloades fra dabu.dk.

Øvrige klubmedlemmer kan deltage mod egenbetaling på kr. 250,-
Rejseomkostninger afholdes af klubben.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen
Danmarks Bokse-Union

PROGRAM


Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst, morgenbrød og registrering
Kl. 10.00 – 14.30 ca. DaBU Repræsentantskabsmøde

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Mandaternes godkendelse
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 5. Appeludvalgets beretning
 6. Beretning fra nedsatte udvalg
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Michael Jensen – er på valg
  • Tina Hansen Berndsen – er på valg
 9. Valg til Appeludvalg
  • Jørgen Holm Jensen – er på valg
  • Brian Andersen, suppleant – er på valg
 10. Eventuelt

<-Tilbage