Ændring i konkurrenceregler gældende pr. 1. september

Ændring i konkurrenceregler gældende pr. 1. september

15. september 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

DaBU implementerer nye konkurrenceregler pr. 1. september 2022 som følge af vedtagne ændringer i IBA’s “Technical & Competition Rules”.

Der er relativt mange ændringer og tillæg til i forvejen eksisterende regler i IBA “Technical & Competition Rules“. Langt de fleste vedrører dog internationale turneringer og mesterskaber.

Følgende regler vil være væsentlige nationalt

Skæg
Det er nu tilladt at bokse med skæg. Skægget må MAKSIMALT have en længde på 10 cm. og må IKKE dække halsen.

Epilepsi
Man må ikke bokse kampe, hvis man har epilepsi. Dette er gældende, uagtet om epilepsien er medicinsk kontrolleret, velbehandlet etc. Altså, konstateret epilepsi er diskvalificerende til at få godkendt startbog og bokse kamp.

Internationalt

Gaze
Ved deltagelse i internationale turneringer er det nu obligatorisk at bære “professionel handwraps” (gaze), ved IBA sanktionerede turneringer og mesterskaber.

Se de opdaterede konkurrenceregler under BOKSNING her på siden, samt IBA Boxing Rules

Fotos af Joshua Miranda- pixels.com