Ansættelse af DaBU Generalsekretær pr. 4/9 2023

Ansættelse af DaBU Generalsekretær pr. 4/9 2023

9. august 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Kære DaBU Klubber,

Håber alle nu er godt over sommerferien, vel retur i klubben og så småt påbegyndt træningen frem mod de kommende konkurrencer og turneringer. 

Som informeret på repræsentantskabsmødet i Brøndby den 21. maj 2023 samt formidlet på DaBU hjemmeside, igangsatte bestyrelsen et rekrutteringsforløb med intention om ansættelse af generalsekretær til at løfte videreudviklingen af Danmarks Bokse-Union som forbund på det overordnede, strategiske niveau samt sikre en hurtigere implementering af de mange gode igangsatte initiativer fra DaBUs nedsatte udvalg og arbejdsgrupper, med henblik på forankring ved klubber, trænere, boksere og vores events. 

Det er med glæde, at vi pr. 4. september 2023 kan sige velkommen til Michael Jensen, et velkendt ansigt i dansk boksning: Indtil maj 2023 næstformand i DaBU og tidligere mangeårig kasserer og bestyrelsesmedlem i SABU. 

Tillige er Michael, inden for boksningens verden certificeret på øverste niveau som IBA Technical Delegate, ITO og specielt Draw Commission arbejde samt uddannet Anti Doping officer (ADD og IBA)

I sportens tegn kan det ligeledes nævnes, at Michael har deltaget som udøver og træner ved ikke mindre end 3 x “Special Olympics”; og har varetaget flere frivillige tillidsposter inden for Dansk Handicap Idræts Forbund, DHIF og dette forbunds netværk.

Michael er blandt andet uddannet Teknonom samt har en bachelor i Dansk.

Ansættelsen er i første omgang tidsbestemt til 31.12.2025.

Håber I alle vil tage rigtig godt imod Michael Jensen, i og omkring videreudviklingen af Danmarks Bokse-Union.

På hele bestyrelsens vegne
Med sportslig hilsen
Lars Brovil