Bestyrelsen informerer

Bestyrelsen informerer

2. juni 2024 Slået fra Af Michael Jensen

Kort efter vores repræsentantskabsmøde d. 26. maj 2024 har vi erfaret, at enkelte personer i den
danske bokseverden er uenige med unionens nyvalgte bestyrelse og unionens arbejde.

Som flere måske har set i referat fra bestyrelsesmøde, af d. 27. maj 2024, var det DaBUs bestyrelses ønske, at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Dette ønske er efterfølgende vendt med kyndige på lovområdet/DIF.

Da agendaen/det eneste punkt på dagsordenen, ville være ”valg af formand”, lader dette sig ikke gøre.
Bestyrelsen kan kun selv indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt formanden ønsker at træde tilbage.

Hvis man skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor agendaen er ”valg af formand”, udenfor periode (formanden/bestyrelsen ønskes afsat), skal dette indkaldes af 1/3 del af de under DaBU registrerede klubber. Derfor inviterer vi til orienteringsmøde for repræsentantskabet, d. 15. juni 2024 i Idrættens Hus, Brøndby, hvor det bliver muligt at deltage ved fremmøde, eller ved deltagelse på Teams (digitalt). Nærmere information samt indbydelse vil følge snarest.

Bestyrelsen, med formanden i spidsen, stiller sig her til rådighed for at svare på spørgsmål, samtidigt med at vi ønsker at undersøge, om uenighederne er bredt forankret hos vores medlemsforeninger,
eller om der er tale om utilfredshed hos nogle få.

Da denne øjensynlige utilfredshed kommer samme dag som repræsentantskabet netop har genvalgt formanden for en ny 2-årig periode synes vi, at vi skylder at lave denne temperaturmåling i demokratiets og fællesskabet navn. Vi står gerne på mål for vores arbejde.

Til almindelig oplysning skal følgende præciseres: Det nævnes flere steder, at en klub under DaBU føler sig uretfærdigt behandlet og enkeltpersoner personligt forfulgte, fordi DaBUs bestyrelse – som det siges – har brudt ”en 25 års tradition”, ved ikke at tildele æren ”årets klub” til samme klub, som har afholdt DM.

I de sidste 26 år er ”årets klub” i 5 tilfælde, identiske med klubben der afholdt DM.

/Bestyrelsen