DaBU bestyrelsesmøde 20. marts 2023

DaBU bestyrelsesmøde 20. marts 2023

28. marts 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 3/2023 – 20/03 2023, online

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS)

Velkomst ved formanden

1. Afrunding SBM & SM 2023
Sjællandske mesterskaber forløb godt. Men arrangementsudvalget har i perioden op til mesterskabet oplevet ekstraordinært mange henvendelser om praktiske spørgsmål, på alle tider af døgnet. Dette bør forebygges ved fremtidige arrangementer.

2. Beslutning for DaBU Facebook kommunikation
Oplæg om retningslinjer for DaBU Facebook drøftes. Det besluttes at det i opslag fremover skal tydeliggøres, hvor man kan henvende sig for nærmere information og spørgsmål. Dermed er der ikke behov for at kunne kommentere på opslag. Vi kan ikke afsætte ressourcerne til at svare samt overvåge kommentarer.

3. Diverse orientering fra udviklingschef

 • Kampsportsnetværk: ’Kvindernes kampidrætsdag 2023’: Årets kampagne skabte god synlighed og positiv respons fra en række bokseklubber, men kun få holdt Åben hus arrangement i ugen omkring 8. marts.
 • Parkinson Boxing
  • Kursus: den 1.+30.april med 19 deltagere
  • Regionale trænerworkshop: Lave nye aftaler og afholdelse
  • Aftale om afslutningsfilm – produceres af Sports Productions
  • Synliggøre tilbud hos kommuner/sundhedshuse
  • Muligt IQniter tilbud til Parkinson Boxing klubber
 • Myfightbook: Forskellige aktuelle opgaver afventer respons fra MFB. Der er f.eks. udfordringer i formatet til stævneresultatformidling. Bestyrelsen vil involvere relevante nøglepersoner, for at MFB vil fungere fuldt ud fra sæsonen 2023-24.
 • Strategi 2022-2025 – kommende opgaver
  • Gennemgang af kursusmateriale for DaBU uddannelser
  • Nyt kursustilbud: B/U-hjælpetræner som 1-dagskursus

4. Diverse orientering fra administrationschef

 • Nordiske Mesterskaber 2024: Der arbejdes på at arrangere NM 2024 i Herning. Det ser lovende ud. BM tager med til NM i Malmø for at få input.
 • DM: forventes afholdt i Mønshallerne, Stege, i samarbejde med Tårnet 74 Vordingborg.
 • NBM 28-30. april: Arrangeres af Hornslet, kontrakt er klar til underskrift. Tina åbner tilmeldingen i denne uge.

5. Regnskabsafslutning 2022
Regnskabet er klar til underskrift om få dage. I denne uge udsendes rykkere for kontingent- og stævnefond indbetalinger.

6. Internationalt arbejde
LB orienterer om status.

7. Mesterskabsmodel
Forslag til ny mesterskabs årshjul gennemgås og drøftes.

8. Kontingentmodel for 2024
Mulige modeller for kontingent fra 2024 fremlægges.

9. Bestyrelsesbeslutninger til gennemførsel og implementering i vores regelsæt/vedtægter
LB har udsendt forslag til bestyrelsesbeslutninger for 5 emner. De gennemgås og godkendes.

10. Repræsentantskabsmøde 21/5 2023 – nedenstående underpunkter gennemgås

 • Økonomi 2023
 • Organisering og bestyrelsessammensætning efter rep. møde 2023
 • Indkomne forslag og bestyrelsesforslag til rep. møde

11. Bordet rundt
FB: Rachid Idrissi har kontakt til Ukraine, som tilbyder at komme på 4 dages træningsophold i Danmark. ES arbejder videre med dette.

Næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. april kl. 17.30 online – for bestyrelse og ansatte.

MS/27.03.2023