DaBU bestyrelsesmøde afholdt 1. juli

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 1. juli

5. juli 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 6/2021 – 1/7 2021, kl. 18.30-22.00 online via teams

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Anna Peters (AP)
Gæst: Martin Thisted, Key Learning under pkt. 1

Velkomst

1. Gennemgang af foranalyse ved Martin Thisted, Key Learning

 • Som første led i det ledelses- og organisationsudviklingsforløb bestyrelsen har taget initiativ til, er der nu foretaget en interviewrunde med bestyrelsesmedlemmer, ansatte og en række nøglefrivillige i DaBU. Herfra er udarbejdet en foranalyse som afsæt for næste skridt i processen, der fortsætter på den anden side af sommeren. 

2. Nyt fra formanden

 • LB har i uge 27 aftalt onlinemøde med Jesper Christiansen og Allan Nielsen om aktiviteter i Team Bredde. 

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • LB, THB og SKE holdt møde med Mads Bang Aaen projektleder på DM-ugen, bl.a. for at formidle forståelsen af boksningens rolle og forudsætninger ved potentiel fremtidig deltagelse i den fælles DM-uge. LB anbefaler at overvære DM ugen 2022, og efter første år revurdere evt. fremtidig deltagelse. 

4. Godkendelse af ny klub

 • Bestyrelsen godkender ansøgning fra ABC Amager om optagelse i DaBU pr. 1/8 2021. FB fremsender faktura. Klubben kan således deltage på DaBU trænerkursus i august. 
  Action: FB

5. Strategiplan  

 • LB og SKE holdt strategistatusmøde 30/6 med DIF. Dagsordenen handlede i mindre grad om tilbageblik på første halvår 2021 og mere på prioritering af strategimål i sidste halvår af denne 4-årige strategiperiode samt, hvordan vi vil få gang i sporten og understøtte klubbernes genstart efter corona-nedlukning.  
 • Bestyrelsen har modtaget DIF administrationens økonomiske indstilling til strategistøtte til de to strategiske spor, som DaBU har indstillet til DIF for den kommende strategiaftale 2022-2025. Der indstilles til en 56% øgning i strategistøtte ift. nuværende niveau; dog 50tkr. under det ønskede. DIF administration bygger bl.a. deres indstilling på, at Strategisporene:   
  • Sætter en ambitiøs retning for forbundets arbejde, og har et væsentligt ambitionsniveau
  • Bidrager til DIF’s politiske program på det sociale område (DIF Get2Sport og Parkinsonboksning)
  • Tager ansvar for DIF-idrætten, der rækker ud over forbundets egen interesse 
  • Og det er afgørende, at der prioriteres ressourcer, der fortsat sikrer en administration, der kan eksekvere

Det endelige tilsagn modtager vi efter DIF bestyrelsesseminar ultimo august.  

6. Stævnekalender

 • MJ vil i den kommende tid være bestyrelsens koordinator for de kommende mesterskaber og varetage klubkontakt for praktisk afvikling. Øvrige bestyrelsesmedlemmer supporter sammen med ansatte som hidtil.
 • Nationale Begyndermesterskaber 3.-5. dec. 2021. Placering besluttes efter uge 27. 
 • SM 17.-19. sept. 2021 i Vordingborg. THB
 • JM/JBM 24.-26. sept. 2021: FB aftaler pressemeddelelse med LKK og Lindholm Bokseklub. Lars K og FB holder møde i Aalborg med Lindholm. LB har fundet læge.  
  Action: FB

7. DaBU Udviklingscenter nr. 2

 • Der er aftalt møde den 19. august kl. 17.00 med ansøgerklub om potentialer og forventninger for samarbejde om DaBU Udviklingscenter nr. 2. Deltagelse af LB, SKE, LKK, klubformand og cheftræner.  
 • Mødeinvitation til Sydhavsøerne ifm. SM 17.-19. sept. vedr. koncept for Boksecamps (opstart tidligst ultimo 2021) 

8. Nyt fra udvikling

 • Kontrakt indgået med DIF for Idrættens E-læringsplatform. Første kursus hertil bliver Parkinson Boxing.
 • Parkinson Boxing afholder to kurser i sensommer/efterår 2021: 22/8 + 19/9 i Aarhus, FAK og 11/9 + 9/10 i Udviklingscenter Høje Taastrup. 
  Projektets store opgave de næste måneder er udvikling af digitalt kursusmateriale som e-læring. 
 • DaBU har ansøgt Trivsels- og bevægelsespulje fra Børne- og Undervisningsministeriet – via DIF – og lige fået tilsagn om støtte på 110.000 kr. til initiativ i samarbejde med Hornslet Bokseklub, om bokse -og trivselsaktiviteter for skoleelever i samarbejde med 4 skoler i Syddjurs kommune.  Projektet går i gang medio august og løber året ud. 
 • Bokseevent 3.-4. juli ifm. Olympisk sommer – Lad Legene begynde, hvor ca. 40 SPF kommer og viser deres sport frem og laver aktiviteter med de besøgende. SKE deltager sammen med 12 frivillige fra SIK Fight.  
 • De klubber, der endnu ikke er oprettet i MyFightbook skal kontaktes. Bestyrelsen, LKK og SKE holder onlinemøde 10. august kl. 17 og aftaler fordeling af klubber. SKE har lavet excel-oversigt – delt i OneDrive. 
  Action: SKE

9. ’Bordet’ rundt

 • Overblik over hvem der holder ferie hvornår.  
  Action: SKE
 • HVA kontaktes for oprettelse af @dabu.dk mail til Ørholst og Idrissi i ES. 
  Action: MJ
 • FB og LKK holdt møde med Høje Taastrup Bokseklub om kvindestævne 28/8 for aftale og ansvarsfordeling.
 • MJ har gennemført de 5 anti-doping webinarer og aftaler med ADD efter sommerferien, hvorledes boksere og ledere orienteres. 
  Action: MJ  

10. Næste møde

 • Evt. 25. august – fysisk møde i Brøndby. Endelig dato aftales den 10. august

SKE/ 05.07.2021