DaBU bestyrelsesmøde afholdt 19. januar

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 19. januar

25. januar 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 1/2022 – 19/1 2022, kl. 17.00-20.00 online via teams

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Michael Jensen (MJ), Anna Peters (AP)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • LB har i januar deltaget i flere online møder med en gruppe af 12 andre nationale bokseforbund, som i fællesskab har rettet henvendelse til IBA, hvor de efterlyser større åbenhed om procedurer for valg til komiteer o.a. punkter indenfor Good Governance, der er betydende for vejen tilbage til IBA OL-håndtering. Gruppen tilbyder samtidig deres hjælp til at påvirke processen i positiv retning via de nationale olympiske komiteer. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Status medlemsregistrering pr. 19/1: medlemstal 5.806. Ca. 60 klubber har indberettet.
 • Skabelon til mesterskabsaftaler samt arbejdsplan for udelegerede opgaver er lavet i samarbejde med Arrangementsudvalget. 
 • Der arbejdes på en samarbejdsaftale med Hornslet Bokseklub for udviklingscenter mhp. start her primo 2022. DaBU bistår med projektansøgning til kommunen. 
  Action: SKE

3. Mesterskaber 

 • Terminer for mesterskaber 2022 og arrangørklubber. 
  • SM/SBM 9.-10. april 2022
  • JM/JBM 23.-24. april 2022 
   Dd. mangler vi arrangørklub til de regionale mesterskaber. Klubber der er interesseret i at afholde SM/SBM eller JM/JBM bedes kontakte: arrangement@dabu.dk
  • NBM 2021 bliver ikke afviklet. NBM 2022 skal afvikles i maj, gerne 6.-8. maj, da det ikke er muligt at holde senere i maj grundet DaBU Repræsentantskabsmøde og helligdage; Aabenraa Bokseklub som værtsklub. 

4. Økonomi

 • Kontingentopkrævning 2022 udsendes til alle klubber ultimo uge 3.  

5. Kursusdeltagelse og DaBU medlemskab  

 • Bestyrelsen drøfter fordele og potentielle ulemper ved at åbne op for deltagelse i DaBU kurser for kursister udefra, hvad angår hhv. T-træner, Motionstræner, Dommer. Bestyrelsen hælder mod at lave en delvis åbning af DaBU Motionstrænerkursus for tilmelding uden DaBU medlemskab med flg. kriterier:  
  1. Krav om medlemskab i idrætsforbund under DIF eller i DGI
  2. Kun adgang, hvis der er ledig plads – DaBU trænere har fortrinsret
  3. Merpris på + 1.000,- ift. kursusprisen for DaBU klubber 

Der ønskes ikke at åbne for T-kurser og Dommerkurser – disse vil fortsat være forbeholdt medlemmer af DaBU klubber. 

6. Opstart af ny Strategiplan 2022 – og intern organisering 

 • First steps: Key Leaning workshops planlagt onsdag 2/2 og 3. workshop den 16/3. 
 • Rekruttering af deltids udviklingskonsulent til ansættelse gerne pr. 1/4 2022
 • Fællesmøde med ansatte og bestyrelse om nye strategimål, forventningsafstemning, ansvarsområder, opgavefordeling, kommunikationsveje. 
  Action: SKE

7. Repræsentantskabsmøde 22/5 2022 

 • Tidslinje med highlights til præsentation. Øvrig opgavefordeling tages op på næste møde.
  Action: SKE 

8. Nyt fra udvikling 

 • I kampsportsnetværket og sammen med DGI Kampidræt laves kampagnen ’Kvindernes kampidrætsdag 8. marts’. Dagen markeres med fælles kampagnevideo, portrætter af piger/kvinder i kampsport, onlinekurser til klubber, og opfordring til klubber om at lave Åben hus-aktivitet med spot på kvinder i kampsport den 8/3. ’Landingssiden’ for kampagnen er DGI kampidræt https://www.dgi.dk/kampidraet/kampidraet , der linker til DaBU.
 • De næste Parkinson Boxing kurser er på trapperne med start i Høje Taastrup 5/2 + 12/3, hvor det nye e-lærings introduktionskursus skal lanceres til kursisterne. 

9. Næste møde

 • Dato for næste møde aftales den 2/2 ifm. Key Learning workshop. 


SKE/20.1.2022