DaBU bestyrelsesmøde afholdt 22. oktober 2020

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 22. oktober 2020

2. november 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat af DaBU Bestyrelsesmøde 7/2020 22. oktober 2020, kl. 19.00-21.15, telefonmøde

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Anna Peters (AP), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

 

 1. Velkomst og nyt fra formanden
 • De seneste dages smittetal og udmeldinger vækker bekymring i relation til kommende aktiviteter i kalenderen. Dog må afventes ændring i konkrete retningslinjer, før evt. aflysninger.

 

 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • AOB/PRO udvalg: Bo Bøgeskov og Arne Christensen har meldt positivt retur, og udvalget vil derfor besættes med de førnævnte to medlemmer, samt Rachid Idrissi og Michael Jensen.

 

 1. Regnskabsstatus
 • Foreløbig regnskabsstatus tegner fornuftigt; og den nye aftale med betalinger via IKC er efter indkøringsfase nu ganske velfungerende. Årets regnskab skal underskrives i uge 12. Der skal derfor afholdes et fysisk bestyrelsesmøde i den forbindelse (dato medio/ultimo marts).

 

 1. Arrangementer: DM, landskamp og AIBA congress
 • DM boksere: 67 boksere er tilmeldt. Bestyrelsen drøfter evt. dispensationer for boksere, der er tilmeldt med færre end 10 kampe. En enkelt bokser med 9 kampe godkendes med forventning om, at bokseren har mulighed for at opnå 10 kampe inden DM.
  Bestyrelsen beslutter, at der ikke gives dispensation til øvrige boksere pga. stor forskel i kamperfaring. Klubberne orienteres og beslutningen offentliggøres efter kommende weekend, af hensyn til evt. justering af forsamlingsloft, der kan få indflydelse på antal mulige DM-kampe til afvikling.

Tilmeldte sekundanter: THB laver oversigt over, antal boksere for de respektive klubber. Ud fra dette kan der evt. prioriteres at åbne for ekstra sekundanter såfremt forsamlingsloftet tillader det.
Bestyrelsen aftaler at holde kort telefonmøde 29/10, for opfølgning på DM deltagere, samt øvrig DM-praktik. LB har desuden møde Lindholm i næste uge.

 

 • Yderligere punkter under pkt. 4 drøftes på tlf. møde: AIBA congress, landskamp og DM 12-13/12:

Opgavefordeling. AIBA Congress afholdes digitalt 12-13/12 samtidig med U15/U17 DM og landskamp.

 

 1. Good governance
 • Demokratiske foreningsprincipper og ligestilling har bestyrelsens bevågenhed, og de ønsker at forfølge forskellige initiativer til at understøtte good governance.
  • DaBU talsmandsgruppe med tilknyttet bestyrelseskontakt: Til at styrke kommunikationsvejen til/fra bestyrelse ønskes udpeget en ’DaBU repræsentant’ for forskellige grupper: Flere kandidater er spurgt og har givet tilsagn til at varetage funktionen. Foreløbig er det følgende grupper og repræsentanter:
   • Atleter: Nikki Møller, BK Wedala
   • Klubformænd: Kim Ørnstrøm, Hornslet Bokseklub
   • Dommer/Kampledere: Knud Wagner, AK Heros
   • Trænere: Helal el-Abed, A. Olympia

Repræsentanterne vil blive samlet i kommende uge for afstemning af rammer og praktik.

 • Gennemsigtighed indenfor sporten via Whistleblowerordning for medlemmer og foreninger under DaBU: DIF har pr. januar 2020 oprettet en Etisk komite og whistleblowerordning. SKE orienterer og opretter link på hjemmesiden.

 

 1. Strategiproces frem mod Strategiaftale 2022-2025
 • DaBU Strategigruppe ved LB, MJ, Lars K og SKE (Thomas Kyø fraværende) holdt møde i uge 43 og drøftede hovedtematikker og ambitioner for strategispor. Næste skridt er skriftligt oplæg til kommentering i strategigruppen i uge 44, og følgende obligatorisk check-in møde med DIF Liselotte Byrnak 29/10; SKE deltager (muligt for øvrige i strategigruppen at deltage online også)

 

 1. Landskamp 2020
 • Status på julelandskamp12/12: Holland har givet tilsagn om at komme. Den udskudte oktober-landskamp mod Norge planlægges afviklet 20/3 2021. Det er endnu uafklaret om status på DR-aftale i 2021.

 

 1. Nyt fra udvikling
 • Parkinson Boxing: Afsluttende kursusdag for det første hold afholdes fredag 30/12. Andet hold afslutter anden kursusdag 21/11.
 • Statusmøde for opstart af DaBU Udviklingscenter holdes 28/10 kl. 16-17.45 (med deltagelse af Kyø, Lars K, Bauer, Bettina, Tony, SKE).
 • DaBU har underskrevet aftale med MyFightbook for 3-årig periode. Der er aftalt møde med MFB, Lars K, MJ og SKE 28/10.

 

 1. ’Bordet’ rundt
 • FB: Olympia har forespurgt om tilladelse til stævne i klublokale. Bestyrelsen kan ikke godkende stævneafvikling, idet klubbens ringstørrelse ikke er godkendt til kamp. FB svarer klubben.
 • Breddesamling planlagt i kommende weekend i Kraftcenter Vejle.
 • AP: Lægeskemaer med påtegninger skal gemmes (skemaer uden kan kasseres efter fremsendelse); jf. hjemmel til at opbevare persondata, vedr. karantænelængde.
 • FB har rundsendt nyt udgiftsbilag, der anvendes fremadrettet. FB vil i november kigge på revidering af kontoplan for 2020 mhp. implementere aktuel kontoplan i nyt udgiftsbilag, som kan tages i anvendelse januar 2021.
 • Boksning vil ikke være på programmet ved European Games i 2023. Og boksning kan potentielt risikere at udgå ved OL 2024, såfremt der ikke sker hastig reetablering af ledelsen AIBA.

 

 1. Næste møde
 • Telefonmøde aftales torsdag 29/10 kl. 19.00 for opfølgning på DM, samt øvrige underpunkter fra pkt. 4.

SKE/ 30.10.2020