DaBU bestyrelsesmøde afholdt 27. oktober

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 27. oktober

1. november 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 8/2021 – 27/10 2021, kl. 17.30-21.30 i Idrættens Hus

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Anna Peters (AP), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Michael Jensen (MJ) pga. deltagelse ved VM i Serbien som AIBA udpeget ITO. 

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Formanden var i Montenegro ved U19 EM som R/J evaluator.
 • AIBA afholder ekstraordinær kongres 12/12 for vedtagelse af medlemmer til Executive Board. 
 • Talspersongruppen har modtaget en henvendelse angående koordinering af samkørsel for landsholdsboksere ifm. træningssamlinger og stævnedeltagelse. Drøftes med ES for evt. anden praksis end nuværende koordinering. 
  Action: LB

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 • Ny kvindelig stævnelæge er tilmeldt gruppen af DaBU stævnelæger; Bjarne Skjødt Hjaltalin er tovholder. 
 • MFB status: Info i næste nyhedsbrev, at alle DaBU klubber forventes i løbet af november måned at få oprettet en klubadministrator og klubbens kampboksere i DaBU stævnesystem MyFightbook www.myfightbook.com

3. Stævner og landskampe

 • DM 2021 Gilleleje:
  • Behov for en ’runner’ til ad hoc opgaver under stævneafvikling – gerne hjælper fra klubben. 
  • Vejning: Alle tilmeldte, der ikke går i direkte finale, skal møde til indvejning fredag 26/11 kl. 15.00. 
 • JM og SM 2021: Kåring af bedste klubber ved hhv. JM og SM annonceres på Repræsentantskabsmøde 2022
 • Status på mesterskaber og landskampe: 
  • Landskamp: 23/10 i Vordingborg blev afviklet med succes og fornuftig økonomi inkl. god støtte fra Vordingborg Kommune.    
  • Landskamp: 11/12 i Vejle. Holland forventes som modstandernation. Det undersøges om vi skal lave tilbud om ’landskampspakke’ med VIP borde mm. 
   Action: LB/SKE/LKK
 • NBM 3-5./12 i Aabenraa: Invitation annonceres i uge 43. 
 • Turneringsafvikling og DaBUs rolle: Bestyrelsen vil gerne fremadrettet ifm. turneringers stævnegodkendelse fremsende stævne/turneringstjekliste som hjælp til at sikre en god stævneafvikling. 
  Action: THB laver udkast til tjekliste

4. DaBU kalender 2022

 • Terminer for de regionale samt danske mesterskaber endnu ikke fastlagt. DM aftalt i Vejle, evt. marts. 
  • NM: 24-27/3 2022 Island
  • NBM 2-4/12 2022 
   Action: SKE til Nyhedsbrev arrangørklubber til regionale mesterskaber 2022 og NBM 2022 (øst)
 • Repræsentantskabsmøde 22. maj 2022, lokation i vest. 

Action: SKE henter tilbud hos Fjeldsted Skov Kro

5. Funktioner og ansvarsområder

 • Opdatering af ansatte og bestyrelsens opgaver og kontaktpersoner 
  Action: SKE opdaterer hjemmeside 

6. Nyt fra udvikling

 • DaBU og DIF Get2Sport (Øst) arrangerer workshop 5-6/11 på Comwell i Roskilde for de 6 sjællandske Get2Sport klubber: Køge BK, Høje Taastrup BK, Korsør ABK, Ishøj BK, AIK Roskilde, Karlebo BK. DIF Get2Sport yder økonomisk støtte til arrangementet, der skal understøtte samarbejde klubberne imellem og med DaBU, samt give viden til kommende strategiindsats med Get2Sport.  
 • DaBU forventer at deltage ved Golden Girl turnering 2022 i Borås 4-6/2 med Kvinde-Udviklingstruppen. SKE deltager som holdleder, coach Bettina Kónya Dahl + TBD. Der vil være brugerbetaling for deltagelse.
 • Kraftcenter Vejle: LB og FB mødes med BK Wedala 28/10 vedr. oplæg om forlængelse af aftale efter 1/12.
  Udviklingscenter 2: DaBU har været i positiv dialog med Hornslet Bokseklub pba. af klubbens ansøgning om at blive DaBU udviklingscenter. Senest har der været møde med Syddjurs Kommune som ser positivt på vores oplæg og samarbejde om et lokalt boksecenter med aktiviteter for lokale målgrupper såvel som boksere og klubber fra hele landet. Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med aftale om etablering af forbundets andet udviklingscenter i Hornslet med projektansøgning til Syddjurs Kommune.
 • Pilotprojekt Høje Taastrup Boksecenter: Tony Kristiansen, der siden projektstart august 2020 har været ansat koordinator, stopper med udgangen af oktober måned. DaBU bestyrelse siger stor tak til Tony for hans indsats og samarbejde, der har styrket boksning både lokalt og nationalt. Pr. 1/11 overtager Malene Funch fra Høje Taastrup Bokseklub, koordinatorstillingen, der løber t.o.m. juli 2022.  

7. Key Learning

 • Opfølgning på workshop #1: Bestyrelse og stab deltog i første workshop 30/9 med Martin Thisted fra Key Learning, hvor teamet var Den gode DaBU bestyrelse anno 2021/2022. Datoforslag for kommende 2-3 workshops primo 2022, med 4-6 ugers intervaller: Jan/feb. + 16/3 (3. dato findes ved workshop #2).  
  Action: SKE aftaler med Martin Thisted

8. Regnskabsstatus

 • DaBU økonomi ser fornuftigt ud ved status pr. 30.09.2021, og alle klubber har dd. betalt kontingent.

9. Bordet rundt

 • Bredde vest kontaktes ved. budget og udtagelser.   
  Action: THB
 • Klubber der afholder diplomstævner, bedes huske at fremsende program fra diplomstævne til Anna Peters annapeters@dabu.dk mhp. stævnestatistik.   
  Action: SKE info på dabu.dk og i nyhedsbrev

10. Næste møde

 • Onsdag 8. december kl. 17.00 med budget 2022 på dagsordenen. 

SKE/28.10.2021