DaBU bestyrelsesmøde afholdt 30. maj

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 30. maj

Referat DaBU bestyrelsesmøde 6/2024 – 30/5 2024 – Online

Deltagere

Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) og Michael Jensen (MJ)

1. Bestyrelsesmøde afholdt som opfølgning på bestyrelsesmøde mandag den 27.5.24.

  • Efter drøftelser med DIF jurister, har det vist sig, at et bestyrelsesindkaldt ekstraordinært rep. møde med et formandsvalg i utide, ikke er en mulighed inden for vores love og disse rammer. 
  • Bestyrelsen ønsker forsat størst mulig gennemsigtighed overfor DaBU fælleskabet – hvorfor der inviteres til et hybrid orienteringsmøde med mulighed for fysisk og digital deltagelse af en repræsentant fra hver klub samt evt. personer med relevans for orienteringsmødet. Datoen den 15.6.24 fastholdes. (Opgaver for praktik og action uddeligeres) 
  • Invitation til orienteringsmødet skal udsendes senest 4.6.24 (opgaver og action uddeligeres)

2. Godkendelse af referat fra netop afholdte Repræsentantskabsmøde den 26.5.24 i Nyborg. 

3. Konstituering af bestyrelsen, samt de af DaBU bestyrelse nedsatte arbejdsgrupper, sker kort efter afholdt orienteringsmøde den 15.6. 
Bestyrelsen fordeler praktik, opgaver og action i forhold til det aftalte orienteringsmøde.

TN/1. juni 2024