DaBU bestyrelsesmøde afholdt 5. maj

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 5. maj

14. maj 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 4/2021 – 5/5 2021, kl. 17.00-21.00 Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Anna Peters (AP), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Ved DIF årsmøde 19/6 er der valg til bestyrelsens formands- og næstformandspost. Der afholdes valgmøder forinden med de opstillede kandidater.
 • Yderligere en lægelige rådgiver vil blive tilknyttet DaBU.
 • Strategiplan 2022-2025. LB, MJ og SKE deltog 5/5 forud for bestyrelsesmødet i tjek-ud møde om DaBU Strategiplan med Liselotte Byrnak. Der udestår få korrektioner i de to strategispor, der skal afleveres i endelig udgave til DIF 9/5.   

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 • Gennemgang af To-do liste: Jan Thomsen har takket ja til at være med i Bredde team Øst.
 • Offentliggørelse af historisk boksemateriale er lagt på DaBU hjemmeside, og arbejdet fortsætter – foreløbig stor tak til Flemming Nissen, Henrik Vienberg Andersen og Hans Boesen.
 • Lars Kristensen tilmeldes DIF Diplomtræneruddannelse Turboforløb, der netop er åbnet for tilmelding.

3. Repræsentantskabsmøde 30/5

 • Bestyrelsen ser gerne at vi har en ’ekstern vagt’ til at håndtere kontrol af coronapas o.a. corona-forholdsregler. 
  Action: THB
 • Bestyrelse og ansatte mødes lørdag 29/5 kl. 17.00 om aftenen i Idrættens Hus, Brøndby.
  Action: FB inviterer
 • Invitation til MFB-workshop skal sendes ud i uge 19. Aftale mødetid med dirigent Søren Gøtzche.
  Action: SKE
 • Tilmeldinger: Send reminder ud til klubber med info om coronapas, og med MFB invitation
  Action: AP
 • Appeludvalg: Bestyrelsen indstiller Benny Jørgensen til valget til den kommende vakante plads i DaBU Appeludvalg.
 • Bestyrelsen beslutter, at klubber der ikke har indberettet medlemstal, indbetalt kontingent eller lavet aftale om betaling undtagelsesvist vil have stemmeret ved årets repræsentantskabsmøde. 

4. Genåbning og nye corona-restriktioner 

 • De nys udmeldte retningslinjer er til revision pba. DIF informationsmøde 5/5 kl. 17-18, med fare for at der kommer kontraudmelding for indendørsidrætten pr. 6/5

5. Mesterskaber

 • DM U15/U17: Det besluttes at 2020 mesterskabet annulleres, grundet den lange periode med fuld nedlukning af idrætten. 
 • NBM: Hinnerup kontaktes mhp. en dato efter sommerferien, gerne til afvikling i august. 
 • DM 2022 foreslås afviklet i Vejle til marts. 
  Action: LB  

6. Nyt fra udvikling

 • Mundtlig orientering ved mødet.
 • Parkinson Boxing kursus 8/5 med 14 kursister. Undersøgt/ lavet oplæg til digitalisering af kursusmateriale.   
 • HTBK pilotprojekt – midtvejsevaluering til DIF initiativpulje.  
 • ’Lad legene begynde’ på Experimentarium, hvor DaBU deltager 3.-4. juli. SIK Fight stiller med frivillige de to dage. 

7. Bordet rundt

 • THB: Kontakter HVA for opdatering af stævnekalender. 
 • Nyhedsbrev udsendes i uge 19: 

SKE/10.05.2021