DaBU bestyrelsesmøde afholdt 8. december

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 8. december

15. december 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 9/2021 – 8/12 2021, kl. 17.00-19.30 online

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Anna Peters (AP), Finn Bryhl (FB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Tina Hansen Berndsen (THB)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Pr. 1/1 2022 ændres DaBU kørselssats til statens høje sats. 
 • Medlemsregistrering: AP vil stå for løbende tjek af klubindberetninger fra januar. 
  Action: AP/LB/SKE aftaler
 • Der er konstruktiv dialog med Mogens og Bettina Palle om samarbejde mellem DaBU og Danish Fight Night med ønske om at styrke den samlede bokseport på eventsiden; muligt allerede primo januar 2022.
 • Søndag 12/12 deltager LB i AIBA ekstraordinær kongres online. På agendaen er vedtægtsændringer om valg til Board of directors mht. good governance diversitet og lande-fordeling. 
 • International involvering kræver tid og ressourcer, og er et fremadrettet fokus i strategiplan. LB forventer at genopstille til DaBU formandsposten for en sidste 2-årig periode, og ønsker herefter at sigte mod en post inden for good governance i internationalt regi.
 • MJ er udpeget til formand for Draw Commission i AIBA. De praktiske rammer og omstændigheder kendes ikke pt. men udvælgelsen er bekræftet af IOC.   
 • DaBUs nye kontaktperson i DIF bestyrelse er næstformand Frans Hammer.   

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Der er behov for en beskrivelse af procedure for afregninger til DaBU regnskab; bl.a. sættes områdeansvarlig på cc for godkendelse af aktivitet. 
  Action: FB
 • Bestyrelsen drøfter oplæg til ny medarbejderprofil mhp. strategispor og medarbejderressourcer. I den forbindelse rettes opmærksomhed på, at MØ har for mange opgaver ift. tid til rådighed i nuværende ansættelsesaftale. Mulighed at medtænke administrative timer/opgaver ind hos en kommende udviklingskonsulent. Oplægget godkendes og det aftales, at udarbejde et stillingsopslag i januar. 
  Action: SKE

3. Budget 2022

 • Bestyrelsen godkender fremsendt budgetoplæg for 2022.  

4. Mesterskaber og landskamp

 • Mesterskaber 2022: 
  • DM 2022: Bestyrelsen følger den anbefaling DM-kalenderarbejdsgruppen har fremlagt om afholdelse af DM i november måned, og vil kontakte BK Wedala Vejle for nærmere aftale, jf. tidligere udmeldt DM-mulighed i marts. Mesterskabsårshjulet ønskes evalueret ved repræsentantskabsmøde i 2023.  
   Action: LB
  • Landskampe: Til Elitesektionens sæsonplanlægning vil bestyrelsens oplæg være, at DaBU kan afholde to landskampe i 2022. Gerne i samarbejde med en arrangørklub. 
   Action: LB/FB
  • Klubarrangører JM, SM, NBM 2022:
   Action: LB og FB kontakter klubber, der har meldt interesse som arrangør.
 • Nuværende aftale med Jysk Emblem Fabrik har udløb december 2021, og bestyrelsen beslutter at forlænge med en 1-årig lagerføringsaftale af medaljer, inkl. tillæg om lagerføring af pokaler. 

5. Diplomboksning

 • Bestyrelsen er mødt af spørgsmål angående retningslinjer for diplomboksning. Diplomboksere skal opfylde samme krav som kampboksere, hvad angår barbering, smykker og hår-accessories, jf. regler for diplomboksning. Det pointeres, at diplomstævneskemaer skal fremsendes til annapeters@dabu.dk mhp. at DaBU kan offentliggøre diplomstævneaktivitet på hjemmeside i 2022. 
  Action: SKE tager med i nyhedsbrev.

6. Kraft- og Udviklingscentre

 • Bestyrelsen drøfter økonomi og aktuelle gebyrsatser for træningssamlinger i Kraftcenter Vejle, og beslutter foreløbig at se tiden an uden ændringer for nuværende. 

7. Nyt fra udvikling

 • Parkinson Boxing e-læringskurset er klar til lancering. Pt. bliver introduktionskurset testet hos et par trænere, hvorefter e-kurset udrulles ifm. kommende Parkinson Boxing uddannelse 5/2 + 12/3 2022 i Høje Taastrup og igen 9/4 + 7/5 2022 i Vejle. 
 • DaBU skal ultimo december aflevere en skriftlig strategistatus til DIF for sidste halvår 2021, samt vores refleksioner over den samlede strategiperiode 2018-2021. 
 • Ansøgning sendt til Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til konsulentvirksomhed. Sidste år modtog vi ca. 13tkr. og evt. tilsagn for 2021 forventes indenfor 4 mdr. 
 • Fortsat positive drøftelser om aftale om DaBU udviklingscenter i Hornslet BK: Opsamling er sendt til klubben efter møde med Syddjurs Kommune, og der undersøges kriterier for projektansøgning til kommunal udviklingspulje.  
 • Pba. demonstration af analyseværktøjet Enalyzer og tilbud med DIF-rabat, er det ønsket at indgå licensaftale med Enalyzer for 3-årig periode. Analyseværktøjet skal anvendes til spørgeundersøgelser og evalueringer ved kurser mm. jf. strategimål 2022-2025.
 • Strategiplan 2022-2025. DaBU 2 strategispor er opdateret ift. tilsagn om DIF støtte på 725tkr. pr. år.

8. ‘Bordet’ rundt

 • Stævne i Roskilde 19/12 mangler dommere; Lars Aspelund har pt. kun én. 
 • Evaluering af SM, JM og DM 2021 med Arrangementsudvalg – gerne som teams-møde. 
  Action: LB inviterer

9. Næste møde

 • Onsdag 19. januar 2022
  Action: SKE booker

 SKE/10.12.2021