DaBU bestyrelsesmøde afholdt 9. november  

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 9. november  

22. november 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 9/2022 – 09/11 2022, online

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS).
Benazir Braae (BB), Signe Kirse Ellegaard (SKE), Bjarne Malmros (BM) til status fra ansatte.

Velkomst fra formanden

Godkendelse af referat fra sidste møde.

1. DM i Vejle – status og opgavefordeling

BM har dialog med Vejle, opgaverne er ved at være løst. THB sørger for information om indvejningstidspunkt fredag, samt trænermøde søndag kl. 10.

2. Status fra DaBU ansatte

Benazir: Kort status på get2sport / afstemning af So-Me opgaver

 • Get2sport: Der er god fremdrift. Men der er også udfordringer af forskellig art. BB har været på besøg hos Karlebo, Roskilde, Høje Tåstrup, Køge, BK Wedala. Møde i Ishøj er aftalt. Karlebo har i øjeblikket et pigehold og vil gerne udvide med et blandet dreng/pige hold. BB har deltaget i bestyrelsesmøde i Høje Tåstrup. Der er god dialog om Get2Sport her. AIK Roskilde har mange boksere i klubben. Fokus på samarbejdet med Helhedsplanen. I Køge er der godt samarbejde med en kriminalpræventiv medarbejder. Trivsel er i centrum. der er f.eks. max. 20 på holdet. Evaluering vil finde sted efter jul. Hos BK Wedala er der planer om at lave en workshop for bestyrelsen.
 • SoMe: Opgaven drøftes. Der skal laves et årshjul beregnet for SoMe indsats. Formålet er færre men gode opslag, med indhold defineret fra strategiplanen. SKE, BB, BM står for dette. 

Signe: Kort status på diverse udviklingsopgaver

 • Kampsportsnetværk: DaBU deltog aktivt i Danmarks Motionsuge & Kampsport for alle i uge 41. Fire klubber var tilmeldt et eller flere arrangementer.
  Netværksmøde i november for planlægning af kampagne 2023, for Kvindernes Kampidrætsdag.
 • Hjemmeside: SKE og Henrik Andersen arbejder på at reorganisere menu-strukturen, for at gøre det lettere at navigere på siden. SKE opdaterer løbende på indhold.
 • Parkinson Boxing: Der optages videoer af bokseøvelser til trænerinspiration i BK Rollo. 3 klubber har afholdt trænerworkshops og åbent hus for hhv. faglig trænerkvalificering og lokal rekruttering. Det 3. kursus i år er i gang med 6 deltagerere.
 • MyFightbook: 311 kampboksere er oprettet. Til sammenligning er der 470 godkendte startbøger. MFB arbejder på at lave oprettelse simplere. Dialog pågår om metode til oprettelse af udenlandske boksere ifm. box cups og landskampe.
 • Repræsentantskabsmøde 21. maj 2023: Lokale er booket i Idrættens Hus.
 • Strategi 2022-2025: Statusmøde med DIF forventes primo december, med deltagelse af LB, BM, SKE.

Bjarne: Status første måned i DaBU regi.

 • Stor tilfredshed med opstarten. Der er mange ting at sætte sig ind i. BM ser frem til at møde klubfolkene fysisk, f.eks. ved DM. God opbakning fra formanden i dagligdagen.

3. Diverse orientering fra formanden:

DaBU mesterskaber: Vi oplever forskellige holdninger til, hvornår mesterskaber skal lægges. Repræsentantskabet er også uenige, så bestyrelsen må tage beslutningen.

4. Bordet rundt:

 • FB: Repræsentantskabet bør informeres om landsholdets aktiviteter. Deltagelse internationalt er dyrt.
 • THB: SM aftale er på plads med Høje Tåstrup. JM afholdes i Horsens. Der er aftalt møde med BK Rollo om muligheden for NBM ifm. klubbens 100 års jubilæum.
 • MJ: VM for U19 afholdes i Spanien i november, MJ er udtaget som ITO. MacLaren er inde over, hvilke officials som må føre IBA videre, og på hvilke poster.
  Rapport om EUBC er på dagsordenen til IBAs bestyrelsesmøde 5. november.

Næste møde: Workshop d. 3. december 2022

MS/22.11.2022