DABU repræsentantskabsmøde 2020 – udsat

DABU repræsentantskabsmøde 2020 – udsat

DaBU repræsentantskabsmødemappe 2020, udsendt 28. april 2020, kan ses <her>

Supplerende information fra DaBUs bestyrelse
i forbindelse med udsendelse af repræsentantskabsmødemappen:

Bemærk at repræsentantskabsmødet ikke afholdes på den dato, som er nævnt i den udsendte repræsentantskabsmødemappe.

DaBUs bestyrelse orienterede i mail den 20. april 2020 om udsættelse af det varslede repræsentantskabsmøde, planlagt til afholdelse den 17. maj 2020, som følge af den ekstraordinære situation med corona-virus i Danmark.

Fuldmagt vil blive udsendt til klubberne på mail og uploadet her på siden samtidig med oplysning af ny dato for afholdelse af repræsentantskabsmødet.

Vi ønsker at passe på hinanden og på økonomien
DaBUs bestyrelse udsætter det varslede repræsentantskabsmøde, planlagt til afholdelse den 17. maj 2020, som følge af den ekstraordinære situation med corona-virus i Danmark. Bestyrelsen vil gerne at vi alle tager de nødvendige hensyn for at passe bedst muligt på hinanden og mindske en eventuel smitte-spredning. Mulighederne for større forsamlinger kan se anderledes ud, når vi når frem til 17. maj, men af hensyn til planlægning for alle de deltagende parter, har bestyrelsen truffet den nødvendige beslutning om udsættelse i god tid.

Repræsentantskabsmødet er udsat og ikke aflyst
Det betyder at vi vil indkalde til afholdelse af repræsentantskabsmøde straks, vi har mulighed herfor. Ny dato for repræsentantskabsmøde vil ikke blive lagt i skolernes sommerferie. En forventet gennemførelse vil ligge ultimo juni eller i august afhængig af myndighedernes udmeldinger for retningslinjer omkring større forsamlinger.

I tiden fra 17. maj til afholdelse af repræsentantskabsmødet vil DaBUs nuværende bestyrelse vedblive med at fungere.
Repræsentantskabsmøde-mappen med regnskab for 2019 samt årsberetninger for 2019 vil blive fremsendt pr. mail i henhold til gældende love – dog vil disse først være til gennemgang, når det udsatte præsentantskabsmøde gennemføres. Vi håber på jeres forståelse ude i klubberne. Vi er rigtigt ærgerlige over situationen, men finder det rigtigt ikke at vente længere med at tage denne beslutning.

På bestyrelsens vegne
Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union