DaBU repræsentantskabsmøde 22/5 2022

DaBU repræsentantskabsmøde 22/5 2022

21. februar 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Varsling af Repræsentantskabsmøde 2022 i Danmarks Bokse-Union

21. februar 2022

I henhold til DaBU love §6 indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i DaBU som afholdes søndag den 22. maj 2022, i Forum Kolding, Bramdrupdam, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.

Invitation med dagsorden og tilmelding o.a. information udsendes til 22. marts.  

Bestyrelsen glæder sig til at se repræsentanter fra alle DaBUs medlemsklubber, udvalg samt æresmedlemmer. 


Med sportslig hilsen
Lars Brovil  
DaBU formand 


Foreløbig tidsramme og program

09.30-10.00                       Ankomst og registrering af mødedeltagere 

10.00-15.00 ca.                 Repræsentantskabsmøde, dagsorden jf. §6

1) Valg af dirigent 
2) Mandaternes godkendelse
3) Bestyrelsens beretning
4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
5) Appeludvalgets beretning
6) Beretning fra nedsatte udvalg
7) Indkomne forslag
8) Valg af formand
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
10)Valg af Appeludvalg
11) Eventuelt