Etisk komite og Whistleblowerordning

Etisk komite og Whistleblowerordning

Primo 2020 nedsatte Danmarks Idrætsforbund en ny Etisk Komite og hertilknyttet Whistleblowerordning, som et redskab til at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand. 

Etisk komite og whistleblowerordningen skal, som uafhængigt organ, hjælpe idrættens forbund, foreninger og atleter, der er kommet i klemme.
Har man som SPF, i en forening, eller som bokser konstateret uregelmæssigheder eller dårlig forvaltning i idrættens verden, kan nu bede DIF’s etiske komité om en uvildig vurdering af det pågældende tema. Og på whistleblowerportalen kan man således i en anonym, krypteret meddelelse anmelde en sag, eller orientere om forhold, der ønskes belyst. Se HER

DIFETISKKOMITE.DK

Den etiske komité og whistleblowerordningen arbejder uafhængigt under DIF.
For yderligere information kontakt: Jens Evald, formand for etisk komité i DIF, mail: je@law.au.dk tlf: +45 2440 4192