Genåbningsplan for idrætslivet

Genåbningsplan for idrætslivet

26. marts 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

¨Dabu’s formand og KUC-Koordinator deltog i går ved DIF’s corona-infomøde med henblik på en afklaring omkring genåbningen af idrætslivet. ¨ 

Der kan berettes om endnu flere uafklarede spørgsmål hertil, og derfor afventes nedenstående ekspertgruppes udmelding, inden der kommer en konkret og specifik udmelding herom.

– DIF har nedsat en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som sammen med relevante myndigheder skal komme med forslag til, hvilke indendørs idrætsgrupper/sportsgrene som får lov at træne indendørs pr. 21. april. 

Det vi ved:
– Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. (uden krav om coronapas). Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.


– Den 6. maj åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år (med coronapas). Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.  Der lægges også op til at større forsamlinger, såsom konferencer og generelforsamlinger forventeligt bliver tilladt igen, med et coronapas som krav hertil.


 -Den 21. maj åbnes (med coronapas) de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.


Hvad er et coronapas?

Som det kan læses ovenfor, bygger en stor del af genåbningen af det danske samfund, herunder også indendørsidrætten på indførelsen af et coronapas.  

Et coronapas vil i udgangspunktet være digitalt og vil rumme oplysning om:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19
  • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset vil i første omgang kunne findes via sundhedsplatformen, MinSundhed, men fra slutningen af maj forventes det, at der lanceres en særskilt app til formålet. Coronapasset indføres som en midlertidig foranstaltning som led i genåbningen af Danmark. 

Der kan læses mere om coronapasset og den generelle aftaletekst for genåbningsplanen her: 

Ved evt. spørgsmål hertil, er man velkommen til at kontakte formand Lars Brovil eller Event- & Kraftcenter Koordinator Lars Kristensen.