Get2Sport samarbejde

Get2Sport samarbejde

Danmarks Bokse-Union har i vores Strategi for 2022-2025 defineret en øget ‘Get2Sport’ indsats i et fælles samarbejde med DIF og en række udvalgte bokseklubber. Med en overordnet målsætning om at vi tager socialt samfundsansvar og giver udsatte unge positiv erfaring med fællesskabet i bokseklubber vil DaBU arbejde med Get2Sport boksning og understøtte klubbernes frivillige arbejde i samarbejde med lokalområdet, kommuner og DIF Get2Sport.

Vi vil styrke mangfoldigheden og det sociale ansvar i dansk boksning

DaBU ambition i Strategi 2022-2025

Konkret har DaBU et ønske om samarbejdsaftaler med ca. 10 bokseklubber beliggende i udsatte boligområder. Med afsæt i klubbens aktuelle rammer ønsker og mål vil vi i fællesskab styrke klubbens ressourcepersoner og arbejde med aktiviteter og tiltag for klubbens nuværende børn og unge, ligesom vi gerne vil tiltrække flere i målgruppen ind i boksefællesskabet. Vi ved at klubberne allerede løfter et stort friviligt socialt arbejde, og dette ønsker vi at understøtte endnu mere gennem en fokuseret Get2Sport indsats, hvor DaBU bl.a. kan være tovholder på samarbejdet mellem klubberne, kommunale helhedsplaner og DIF Get2Sport.

DaBU Kontaktperson: Bjarne Malmros

DIF GET2SPORT

Formålet med DIF get2sport er at sikre et velfungerende idrætsforeningsliv ved at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i udsatte boligområder, så de frivillige kan koncentrere sig om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer.

Midlet er først og fremmest at styrke de frivillige kræfters vilkår i foreningerne, så disse frivillige har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge. For uden de frivillige kræfter ville der ikke være et foreningsliv til områdets børn og unge.