Slut med idrættens corona-restriktioner pr. 1/2

Det meste af idrætten har på det seneste været forskånet for nedlukninger og hårde restriktioner, og fra 1. februar 2022 bortfalder så de sidste restriktioner som meddelt på pressemøde 26. januar. 

For idrættens vedkommende betyder det helt konkret:

  • At betalende tilskuere til indendørs idræt ikke længere skal deles op i sektioner af 500.
  • At der ikke er krav om coronapas i forbindelse med foreningsfitness og større publikumsarrangementer. 
  • At der ikke skal bæres mundbind i idrætsfaciliteter.

Bevar den sunde fornuft 

Uanset at der ikke er samlede formelle anbefalinger eller restriktioner, er det en stor opfordring fra DaBU side til, at vi i alle klubber – ved træning, stævne og øvrige aktivitet fortsat er opmærksomme på hinanden mht. smitterisici og bruger vores sunde fornuft. Vi ønsker for alle, at klubberne kan komme godt igang med både træning og stævner rundt i landet.

Om indendørs arrangementer

I sin indstilling om afskaffelse af restriktionerne bemærker Epidemikommissionen, at I forhold til events, hvor mange personer samles stående til indendørs arrangementer kan arrangørerne i februar måned overveje at lave smitteforebyggende tiltag. Eksempelvis ved at opfordre til, at deltagere testes på forhånd, eller der opereres med øget afstand. Der er altså ikke tale om en konkret anbefaling. DIF og DGI lader det derfor være op til de enkelte foreninger at vurdere, om man ønsker at gøre brug af sådanne tiltag. Da smitten som bekendt fortsat er høj, kan det ske, at der på et senere tidspunkt komme anbefalinger, fx på børne- og ungdomsområdet, som eksempelvis at klæde om hjemmefra. Dette vil i så fald blive meldt ud fra DIF og følgende DaBUs side, hvis det bliver relevant.

En STOR TAK til alle DaBU bokseklubber for jeres tålmodighed og indsats, når I har skulle navigere gennem de mange skiftende retningslinjer i løbet af de sidste to år med Corona. Vi håber meget, at det nu ser mere permanent lyst og normalt ud! 🙂