Idrættens førstehjælpsdage

Idrættens førstehjælpsdage

Dyrk sikker sport! På Idrættens førstehjælpsdage kan jeres klub få besøg af en førstehjælpsinstruktør, der oplyser om førstehjælp ved hjernerystelse.

Gratis tilbud til alle klubber om at deltage i idrættens førstehjælpsdage

Idrættens førstehjælpsdage er et initiativ fra Dansk Førstehjælpsråd, der bringer sportsrelateret førstehjælp ud til sports- og idrætsklubber i september, oktober og november 2024.

Førstehjælpsinstruktører i hele landet stiller frivillig deres arbejdskraft til rådighed for at oplyse om sportsrelateret førstehjælp. I efteråret 2024 er der fokus på hjernerystelse.
Førstehjælpsinstruktøren forklarer og viser, hvordan man skal håndtere hovedskader, hvad der sker, når man slår hovedet, og hvilke symptomer man især skal være opmærksom på.


Hvordan kan jeres klub få besøg af en førstehjælpsinstruktør?

Kontakt Vibeke fra Dansk Førstehjælpsråd på: vr@foerstehjaelpsraad.dk eller tlf: 40302208.
Find mindst tre mulige datoer i september, oktober eller november 2024, hvor jeres klub gerne vil have besøg af en førstehjælpsinstruktør. Så vil vi matche jeres ønsker til dato med en af vores frivillige førstehjælpsinstruktører. Vi kan ikke garantere, at det lykkes, men vi vil gøre, hvad vi kan.

  • Førstehjælpsinstruktørens besøg varer ca. 1 time
  • I dag- eller aftentiden, på hverdage og i weekender
  • Det er gratis for jeres klub at tage del i Idrættens førstehjælpsdage
  • I skal være omkring 20 deltagere

De frivillige kræfter er begrænsede, så kontakt os gerne hurtigt.

Hvem er vi?

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udbrede kendskabet til førstehjælp og for at sikre en høj kvalitet i kompetencegivende førstehjælpsuddannelser. Vi er en paraplyorganisation for de største førstehjælpsorganisationer i Danmark: Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber, Dansk Folkehjælp, Falck Danmark, Forsvarets Sanitetskommando og Røde Kors. 4.500 førstehjælpsinstruktører er tilknyttet Dansk Førstehjælpsråd.