Idrættens medlemstal 2021

Idrættens medlemstal 2021

6. april 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Idag er medlemstallene for den samlede idræt offentliggjort. DaBU holder status quo i forhold til 2020

Danmarks Bokse-Unions 111 klubber har tilsammen indberettet 9.513 medlemmer, hvilket er -0,1% eller 10 medlemmer i alt færre end 2020 tallene. Tak til alle DaBU bokseklubber for jeres indberetning!  

Medlemsudviklingen fra 2020-2021 viser sig meget forskelligt fra klub til klub, lige fra et frafald på 67% til en vækst på 103%.
DaBU oplevede en større nedgang i 2020, da vi som mange andre indendørs idrætter blev hårdt ramt af corona-nedlukninger, hvilket som bekendt fortsatte langt ind i 2021. Dette bærer tallene idag præg af, men meget positivt er det lykkedes vores klubber at bremse en fortsat nedgang. I DaBU strategiarbejde vil vi lægge kræfter i at få flere medlemmer til klubberne med mål om medlemsvækst i 2023 og frem.   

Idrætsforeningerne under DIF og DGI har en samlet fremgang på 12.101 medlemmer i 2021, og tæller nu 2.228.776 medlemmer samlet i de danske idrætsforeninger. 

Du kan dykke mere ned i DaBU medlemsudvikling med tal for køn og aldersgrupper HER, samt i tallene for hele dansk idræt på dif.dk

Data er hentet fra Centralt ForeningsRegister (CFR) og er efter kvalitetskontrol meldt ud her til morgen 6/4 2022.