Invitation til orienteringsmøde 15. juni kl. 10.30

Invitation til orienteringsmøde 15. juni kl. 10.30

I relation til bestyrelsens information udsendt den 2. juni 2024 ønsker vi hermed at invitere alle DaBU medlemsklubber til orienteringsmøde – med mulighed for både digital deltagelse samt fysisk fremmøde.

  • Tid: Lørdag den 15.6.2024 kl. 10:30 – 13:00
  • Sted: Idrætten Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Dagsorden:

  1. Velkomst og praktik for mødet
  2. Orientering fra DABU’s bestyrelse
  3. Spørgsmål fra salen eller digitalt
  4. Afrunding 

Ordstyrer: Bo Overgaard – DIF 

  • Praktisk: Hver klub kan stille med max én deltager enten ved fremmøde eller ved deltagelse digitalt. 

Tilmelding:

  • For fremmøde i Idrætten Hus: tilmelding på mail til administration@dabu.dk 
  • For digital deltagelse: tilmelding til dabu@dabu.dk (link til mødedeltagelse modtages efterfølgende på mail)

Tilmeldingsfrist senest 11.06.2024 – kl. 23.59. Navn på deltager og klub oplyses ved tilmelding. 

For de som deltager i Idrætten hus, vil der være kaffe/the og vand. 

På bestyrelsens vegne,
Lars Brovil

Foto: michaela – pexels.com