Danmarks Bokse-Union, Konkurrencereglement

Gældende pr. 27. januar 2024

 • Som udgangspunkt er ”World Boxing” konkurrencereglement gældende pr. ovenstående dato.
 • ”World Boxing” opdaterede og gældende reglement kan ses <HER>.
 • ”World Boxing” reglement implementeres fra 27.01.2024 i alle aldersgrupper.
 • Den enkelte bokser skal før hvert boksestævne, turnering og kamp, gennemgå undersøgelse af den tilstedeværende læge. Dette lægetjek er obligatorisk. Den enkelte boksers godkendelse afhænger af lægens verificering og udføres som sikkerhed for, at udøveren på kamptidspunkt er 100 % fit for fight – og uden skader. Dette gælder ikke for diplomkampe.
 • Lægeundersøgelsen, som grundlag for startbog, er gældende i 12 måneder for udstedelsesdato.
 • Vedr. scanning, neurologisk specialundersøgelse og øjenlæge undersøgelse.
  • Det er lægens afgørelse, om der skal forlanges scanning, efter en KO-H. Lægen kan til enhver tid forlange scanning af en bokser, også selvom bokseren ikke har tabt på KO-H.

Ovenstående betyder rent praktisk følgende:

 • U 15 (11 år til og med 14 år): Hjelm er påkrævet uanset køn. Der kan tælles over U15. Dette betyder samtidigt, at bokserne kan tabe på KO. Kampafvikling foregår efter – til hver tid gældende – AIBA/AOB reglement for denne aldersgruppe.
 • U 17 (15 år til og med 16 år): Hjelm er påkrævet uanset køn. Der kan tælles over U17. Dette betyder samtidigt, at bokserne kan tabe på KO. Kampafvikling foregår efter – til hver tid gældende – AIBA/AOB reglement for denne aldersgruppe.
 • U19 (17 år til og med 18 år): Hjelm påkrævet uanset køn.  Kampafvikling foregår efter – til hver tid gældende – AIBA/AOB reglement for denne aldersgruppe
 • Elite Mænd (19 år til 40 år): Bokser uden hjelm. Kampafvikling foregår efter – til hver tid gældende – AIBA/AOB reglement for elite mænd.
 • Elite Kvinder (19 år til 40 år): Bokser med hjelm. Kampafvikling foregår efter – til hver tid gældende ”World Boxing” reglement for denne aldersgruppe.
 • Aldersinddeling for alle ovenstående klasser, afgøres efter det år man har fødselsdag.
  Eks: Bokser fylder 19 år i 2023 = Elite. Bokser fylder 15 år i 2023 = U17

U15, U17, U 19: Ingen begrænsninger i antal boksede kampe pr. sæson. Der er en minimums- grænse på 12 timer, mellem to på hinanden følgende kampe. Bokses der på tværs af alders- grupper, må der maksimalt være en aldersforskel på 24 måneder, de 2 boksere imellem. Denne aldersforskel afgøres på fødselsdato. Ved kamp på tværs af aldersgrupper (aftales og godken-des af trænere og officials) , bokses altid på den yngstes præmisser.
Eks: En U17 og U19 bokser mødes. Kampen bokses som U17 (3 x 2 min).

 • U19 må ikke møde elite, ved nationale mesterskaber og internationale turneringer. Ved nationale turneringer og stævner dispenseres fra denne regel, således at 24 måneders reglen (på datoen) er gældende. Der bokses efter U19 reglement, hvilket betyder at alle kampe bokses med hjelm.
 • Elite kvinder & Mænd: Ingen begrænsninger i antal boksede kampe pr. sæson. Fortsat mini-mumsgrænse på 12 timer, mellem to på hinanden følgende kampe.
 • Bokses der på tværs af vægtgrænser, er laveste vægtklasse afgørende for vægtdifference, de to boksere imellem.
  Eks: En bokser vejer 59 kg. Vægtklassen er 57 – 60 kg. Bokser må møde modstander der maksimalt vejer 62 kg.

Øvrige bemærkninger

 • Breddestævner med lukket kampafvikling – er efter 1.1. 2018 ikke tilladt. Dette betyder i praksis, at ingen lukkede stævner er tilladte.
 • Der skal søges polititilladelse til alle stævneformer.
 • Det er ikke tilladt, at blande diplomkampe og officielle kampe, ved stævner og turneringer. Diplom-kampe administreres af DaBU Øst/DaBU Vest og er ikke underlagt kampsportsbekendtgørelsen.
 • Stævner, turnering og generel kampafvikling: Der skal være en læge til stede ved indvejning for tjek af den enkelte bokser samt den for bokseren krævede lægelige dokumentation. Ansvaret for gennemførelse af lægeundersøgelsen, før hver kampafvikling, ligger hos den til enhver tid stævneansvarlige. Lægens underskrift for gennemført lægetjek af den enkelte bokser, skal sikres af den til enhver tid fungerende TD/supervisor.
  Underskriften fra lægen, skal påføres i højre kolonne i startbogen, i forlængelse af den pågældende kamp. Dette gælder ikke diplomkampe.

Spørgsmål til ovenstående reglement – og til kampsportsregulativ i øvrigt, bedes stilet til dabu@dabu.dk

Svar, reguleringer og eventuelle tilføjelser, vil løbende blive bragt på DaBUs hjemmeside.