Lovudvalg

Formand
Keld Frederiksen
Tlf: 9744 3058 | Mobil: 4015 3058
E-mail: kf@hviid-frederiksen.dk

Medlemmer
Finn Kristensen
Mobil: 4018 2956
E-mail: Finnhobro@msn.com

Mikkel Holten Møller
E-mail: mikkelholtenmoeller@gmail.com


DaBUs kontaktperson
Lars Brovil
Køgevej 5, 7400 Herning
Mobil: 4044 0478
E-mail: larsbrovil@dabu.dk