Registrering af medlemstal for 2023

Registrering af medlemstal for 2023

21. december 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Det er tiden for den årlige MEDLEMSREGISTRERING via Centralt ForeningsRegister (CFR) og alle klubformænd og -kasserer bør have modtaget mail herom den 1. december. 

Medlemsindberetningen for 2023 er åben pr. den 1. december og frem til den 31. januar 2024, som er sidste frist for indberetning af klubbens medlemstal for 2023: www.medlemstal.dk.

Husk at alle, der har betalt kontingent i samlet 3 mdr. skal tælles med. Det er meget vigtigt at vi modtager jeres registrering inden 31. januar!


Kriterier kort

  • Alle, der har betalt kontingent i minimum sammenlagt tre måneder i kalenderåret 2023, tælles med. 
  • Kun ét medlem pr. kontingent
  • De ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer, der også er aktive medlemmer af foreningen, betaler kontingent eller har frikontingent, skal også tælles med som aktive medlemmer.
  • Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af hovedorganisationerne (DIF/DGI). 


Husk at ajourføre kontaktoplysninger på formand og kasserer, da både DIF og DGI trækker disse opdaterede kontaktoplysninger fra CFR.

Læs mere under vejledning på medlemstal.dk

Photo by Mick Haupt on Unsplash