DaBU bestyrelsesmøde afholdt 6. december

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 6. december

20. december 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 11/2023 – 6/12 2023 – online

Deltagere
Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) og Michael Jensen (MJ).

WB og DIF-support

LB byder velkommen og indleder mødet med at informere om forrige weekends stiftende generalforsamling i World Boxing, der blev afholdt i Frankfurt, hvor LB og MJ deltog. Der afholdes første bestyrelsesmøde i WB den 20. december 2023, hvor flere forskellige nøglepersoner også vælges.

DaBU er blevet tildelt en fin sum penge fra DIF Initiativpulje til dækning af omkostninger relateret til WB, bl.a. rejseomkostninger og frikøb af resurser for 2024 0g 2025.

DIF’s internationale udviklingskonsulent Nina Skyhøj Olsen, er kontaktperson til DaBU, med henblik på at være behjælpelig med div. skrivelser, ansøgninger mv. Nina har bl.a. en fortid i bokseverdenen, taler, læser og skriver flere sprog, og vil derfor kunne være til stor hjælp i det fremtidige internationale arbejde, og omkring samarbejdet i WB. DaBU oplever stor opbakning fra DIF, der fremhæver og roser det gode og konstruktive samarbejde på flere parametre.

Status for de 2 sager behandlet i DIF appelinstans

Appelsagen ift. LK og MØ ser nu ud til at være afsluttet. Afgørelsen fra DIFs appeludvalg kan læses i sin fulde længde på DaBUs hjemmeside, samt DaBUs opslag på Facebook, vedr. dette.

Budget

FB gennemgår budgettet, der ser ud til at være i balance her ved årets afslutning. Det endelige årsbudget, gennemgås grundigt til førstkommende bestyrelsesmøde i januar, hvor der er afsat ekstra tid til dette.
Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder for en ny og mere overskuelig skabelon ift. regnskab, der skal gøre det nemmere at læse og forholde sig til de faktiske tal.

MyFightbook

BB orienterer kort om seneste ift. MFB, og det drøftes herefter hvordan vi sætter i gang, da dette har været et ønske fra repræsentantskabet. Første step vil være at tilmelding af boksere til JM gøres via MFB. Der skal findes resurser til support af dette – hvordan man helt praktisk opretter boksere i systemet, hvis de ikke allerede er oprettet. Ligeledes skal der oplæres enkeltpersoner til funktionerne i MFB.  
Action: BB informerer SKE om det videre forløb

Der skal laves en procesbeskrivelse ift. hvordan startbog, lægekort mv. tackles, da den enkelte bokser skal have en fysisk bog med til stævner og turneringer. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe til dette, bestående af MJ, SKE og TN.

Pro/AM

En aftale med DPBU ser ud til at være faldet på plads og klar til underskrift, og træder i kraft fra begyndelsen af 2024.

Træneruddannelseskurser

Der har været afholdt møde i træneruddannelsesudvalget, hvor et af forslagene gik på, at kurserne lå i forbindelse med en turnering eller mesterskab, f.eks. HBC eller NM. Bestyrelsen har dog vurderet, at det vil være svært at få til at fungere i praksis, hvorved der skal kigges på en anden løsning for afholdelse af kursusmodul for kost og styrke. Ift. deltagergebyr på kurset er dette ikke endeligt afklaret og er afhængig af udgifterne, der er forbundet i forbindelse med afholdelse. Der afholdes nyt møde i uddannelsesudvalget 28. el. 29. dec.

Status fra DaBU ansatte

Status fra Signe, udvikling

Hjemmeside NM 2024

 • Hjemmesiden blev lanceret fredag 1. december, med åbning af billetsalg. Info også udsendt til de nordiske landes forbund med opfordring om at dele på deres FB oa. kanaler.

Hjælpetrænerkursus – dagskursus

 • Kurser 21. januar 2023. Tilmeldingsfrist 8/1. Tilmeldingsstatus medio dec.: På Øst-kurset er der fyldt op. På vest-kurset er 9 tilmeldte og stadig åben for tilmelding.  

Parkinson Boxing

 • Parkinson Boxing ’Afslutningsfilm’ bliver pt. markedsført på Parkinsonforeningens Facebook og DaBU YouTube via marketingsfirmaet Effector. Der er rigtig god interaktion på Facebook, og en stor andel ser filmen 100% på YouTube, hvilket er højere en forventet på så lang en film.
 • Forsøgte at lave ekstra ’light’ trænerkursus 20/12 for klubber der allerede har parkinson boxing, men kun en enkelt tilmeldt. Jf. var en hverdag 9-16. Gennemføres ikke.

Uddannelsesudvalg

 • Nye tema modulkurser ’Styrketræning + Kost og ernæring’ som supplement til Træneruddannelse: Oplæg fra udvalget: Modulerne kan afholdes sammen i ét kursus på ca. 4-5 timer.

Kampsportsnetværk

 • Kvindernes Kampidrætsdag 2024 – tilmelding for klubarrangementer åbnet 1/12. Søger ambassadører til at dele kampagnen. Der bliver 2 gratis webinarer i feb. (udbydes via DGI Kampidræt).

Sidste nyhedsbrev med julehilsen sendes i uge 51.
SKE deltog 6/12 på Get2Sport dag i Idrættens hus, hvor Bjarne Malmros også deltog.

Status fra Bjarne, Get2Sport og Events

Get2Sport

 • Nyt – Get2Sport nu også i Helsingør – IK Sport
 • Jyllandstur – BM på besøg i Randers og Ålborg medio januar sammen med Lars Kruse
 • Der afholdes fælles-dag for Get2Sport den 27/1 for Øst-klubberne

SM

 • IK Sport i Helsingør har meldt sig til at afholde SM i 2024.

NM

 • Hjemmesiden er nu offentliggjort og billetsalg startet. Læs mere om dette på DaBUs hjemmeside, hvor du også finder link til hjemmesiden for Nordiske mesterskaber.
 • Næste skridt – der drøftes billetpakker til klubberne
 • Der afholdes møde om tilmelding, priser m.m. (Finn, Lars og BJ)

Bordet rundt + evt.

Der afholdes arbejdsdag i Idrættens Hus søndag 28.1.2024 for bestyrelsen, medarbejdere inviteres til at deltage på en del af mødet.

Beslutninger:

Fra 1.1.2024 og fremadrettet vil tilmelding til DaBUs mesterskaber, turneringer ske via Myfightbook. I forhold til tilmeldinger for JM & JBM 2024 – fra 2.-4. februar 2024 skal dette koordineres med MFB. Udsendelse af invitation skal ske senest den 19.12.2023.

Der nedsættes en arbejdsgruppe ift. de praktiske opgaver omkring MFB

TN/ 14.12.2023