Opfordring fra Aktivkomiteen: Atleter skal på banen

Opfordring fra Aktivkomiteen: Atleter skal på banen

30. marts 2021 Slået fra Af Henrik Vienberg Andersen

30.3.2021 10:00:00 |  Danmarks Idrætsforbund

Følgende er udsendt på vegne af DIF og Team Danmarks aktivkomite

Idrætsudøvere, der oplever uhåndterlige problemer i deres virke som eliteatleter, bør sige deres mening og fortælle om deres eventuelle negative oplevelser inden for idrættens verden.  

Sådan lyder meldingen fra Aktivkomiteen, der nu opfordrer danske atleter til at ’råbe op’, hvis de oplever problemstillinger af moralsk, etisk eller sundhedsmæssig karakter.

”Det er ikke nødvendigvis det letteste i verden for eliteidrætsudøvere at tale åbent om eventuelle udfordringer og måske direkte alvorlige og sundhedsskadelige emner i dagligdagen. Fokus er ofte rettet hundrede procent mod træning, kamp og resultater, og det kan i et konkurrencebetonet miljø være svært og grænseoverskridende at tale om sårbarhed eller om det, der ikke fungerer. Men det skal vi have lavet om på,” siger Henriks Them, der er formand for DIF og Team Danmarks aktivkomite.

Udmeldingen kommer i kølvandet på de seneste års øgede fokus på eliteatleters fysiske og mentale sundhed og trivsel – blandt andet i den såkaldte svømmesag, som dokumenterede mistrivsel blandt flere landsholds- og juniorlandsholdssvømmere. 

”Hvis man som atlet oplever ting, der præger ens hverdag som eliteidrætsudøver negativt, så opfordrer vi til, at man ikke holder det for sig selv, fordi man sandsynligvis vil opleve endnu større mistrivsel som følger heraf. I stedet bør man gå til sin træner, forbund eller klub. Hvis det ikke er muligt, man ikke føler det naturligt – eller ønsker at være anonym, hvilket der kan være mange grunde til, så er der også andre muligheder for at fortælle om sine oplevelser,” siger Henrik Them. Han henviser blandt andet til DIF’s uafhængige etiske komite og whistleblowerordning.

”Whistleblowerordningen er en uafhængig og hundrede procent sikker hjemmeside, hvor man anonymt kan indberette uregelmæssigheder og dårlige oplevelser inden for idrættens verden. Indberetningerne kan i princippet handle om alt fra spiseforstyrrelser til matchfixing”, siger Henrik Them.

DIF’s formand, Niels Nygaard, supplerer:  

”Dansk idræt hviler på sunde værdier. Sådan skal det også være i fremtiden. Også inden for eliteidræt. Men eliteidrætten rummer også skyggesider, og dem skal vi til livs. Det kommer vi kun ved at have et reelt overblik over, hvordan vores atleter går og har det. Jeg kan derfor kun bakke op om Aktivkomiteens udmelding og opfordre vores eliteidrætsudøvere til at benytte sig af eksempelvis Etisk Komité og den anonyme whistleblowerordning, hvis man som atlet ønsker at indberette forhold, man ikke finder i orden,” siger Niels Nygaard.

I Team Danmark, der arbejder tæt sammen med forbund, trænere og atleter i hverdagen, er der stor fokus på at nedbryde tabuer, så atleter og trænere oplever, det er lettere at tale om svære problemstillinger.

”Ingen ønsker atleter eller andre i idrættens verden mistrives. Vi er sat i verden for atleternes skyld, og derfor vil vi gerne hjælpe alt det vi kan. Det kræver dels, at vi har fokus på at tale om de svære ting, og dels giver muligheder for at henvende sig, hvis man oplever krænkende adfærd. Hvis vi skal handle, er det helt afgørende, at vi får viden om problemerne, og det kan ske til sin træner, forbund, Team Danmark eller via den anonyme whistleblowerordning,” siger Lars Balle Christensen, chef for forbundssamarbejde i Team Danmark.

Læs mere om Etisk Komite og Whistleblowerordningen her:

Læs mere om Aktivkomiteen her: 


Kontakt:
Henrik Them, formand for Aktivkomiteen: mobil 20 70 90 01
Niels Nygaard, formand for DIF: mobil 20 73 71 12
Lars Balle Christensen, chef for forbundssamarbejde i Team Danmark: mobil 25 14 56 40