Tjekliste til stævnearrangement

 • Ansøg om hal/lokale ved respektive ejere/kommune
 • Søg stævnetilladelse min. 4 uger før. Stævneansøgning med relevante oplysninger sendes til DaBU stævneansvarlige (Finn Bryhl finnbryhl@dabu.dk), se Stævnetilladelse på DaBU hjemmeside
 • Søg polititilladelse hos den stedlige politimester (ansøgningsskema på DaBUs hjemmeside)
 • Sørg for eventuel indkvartering af udenlandske/udenbys boksere og ledere.
 • Meddel DaBU øst eller vest om opnået stævnetilladelse, for udtagelse af officials – Husk at oplyse, hvis gæstende team selv har dommere eller kampledere med.
 • Bestil læge – aftal prisen på forhånd. Arrangerende klub står selv for denne udgift.
 • Sørg for eventuel godkendelse af både nye og gamle startbøger – husk at være i god tid.
 • Dokumenter: Downloades fra DaBUs hjemmeside.
 • Præmier og graveringer bestilles i god tid.
 • Bestil forplejning til officials (Kaffe/vand – sandwich el.lign.)
 • Arbejdsfordelingsliste: Arbejdsopgaver fordeles, arbejdsliste udfyldes og relevante informeres.

Dokumenter til brug ved selve stævnearrangementet – downloades fra DaBU’s hjemmeside under <Dokumenter>

Diverse til stævneadministration:

 • Klubstempel til startbøger Korrekturlak – hvis der skrives forkert i bøgerne, så ret omhyggeligt og ordentligt.
 • Skriveblokke.
 • Kuglepenne
 • Tape – til ophængning af diverse

Kassereren
Billetter, byttepenge, kvitteringer/dags dato og evt. klubstempel

Stævne- og ringopstilling
Skitse af korrekt opstilling af ring og placering af officials omkring denne, findes på DaBUs hjemmeside, under Dokumenter