Velkommen til Tina og Bo i DaBU bestyrelse

Velkommen til Tina og Bo i DaBU bestyrelse

24. maj 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Søndag 21/5 ved DaBu repræsentantskabsmøde blev der udskiftning på to pladser i bestyrelsen, idet næstformand Michael Jensen og medlem Tina Hansen Berndsen ikke genopstillede. 

Hermed kan vi byde velkommen til den ny bestyrelse, som mandag aften 22/5 konstituerede sig således:

 • Formand – Lars Brovil
 • Næstformand – Merete Skovbjerg
 • Kasserer – Finn Bryhl
 • Bestyrelsesmedlem – Bo Bøgeskov
 • Bestyrelsesmedlem – Tina Nielsen

Det blev samtidig ‘afsked’ med næstformand Michael Jensen og mangeårigt medlem Tina Hansen Berndsen, som begge har lagt en kæmpe energi og et utal af frivillige timer i bestyrelsesarbejdet – en STOR TAK til jer begge! De forsvinder dog ikke ud af DaBU, da Tina fremover vil koncentrere sig om arbejdet i Arrangementudvalget og Michael fortsætter sit virke som DaBU official og international official.   

På repræsentantskabsmødet var der ligeledes valg til DaBU Appeludvalg og vi kan også her byde velkommen til to nye udvalgsmedlemmer samt en ny suppleant: 

 • Poul Gaardbo, Karlebo Bokseklub – medlem valgt for 2 år 
 • Jan Guldberg, Sønderborg ABK – Medlem valgt for 1 år 
 • Kim Carøe Aarestrup, Pandrup BK – Suppleant valgt for 1 år

DaBU retter en stor tak til Jørgen Holm Jensen og Brian Andersen for jeres gode engagement og tid i Appeludvalget; det var stor værdi for DaBU fællesskabet! 

Materiale fra repræsentantskabsmøde ses HER – hvor referatet følger senere.


Bo Bøgeskov

 • 46 år 
 • Jyllinge Boxing Team 
 • SABU formand 2007-2018
 • Bestyrelsesmedlem i DaBU 2007-2018
 • Elitechef i DaBU elitesektion 2005-2007
 • Medlem DaBU elitesektion 2013-18
 • Medlem DaBU AOB/PRO udvalg 2020-2023
 • Bestyrelsesmedlem i Jyllinge Boxing Team 1995-2023
 • Idrættens lederakademi 2004/05
 • AIBA 3 star træner 2013

Jeg mener, at jeg besidder nogle ledelsesmæssige evner, som kan bidrage til DaBUs udvikling og være med til at gøre en forskel for vores medlemmer.  

Bo Bøgeskov

Tina Nielsen

 • Hvidovre Bokseklub
 • DaBU Dommeruddannelse 2022-2023
 • I teamet bag Hvidovre Box Cup 2023
 • Afdelingsleder på botilbuddet ”Boligerne ved Grønningen” i Gentofte Kommune 2013-
 • Videreuddannelse bl.a. i ”hverdagsledelse”, Coachende ledelse” og ”forandringsledelse”, “Projektledelse og forandringsprocesser”, arbejdsmiljø   
 • Motionstræner i bokseafdeling under Poul Duvall i FitnessDK/SATS 2004-

Motivation og baggrund


Jeg ser mange spændende perspektiver og har mange ideer til, hvordan man kan udvikle og udbrede boksning, både i klubregi, i sæsonpauserne, og motionsplan. Dette selvfølgelig i samarbejde med de interesserede klubber, hvor min uddannelse som socialpædagog/daglig leder, samt diplomuddannelse i ”forandringsprocesser og projektledelse” vil kunne komme til gavn 

Tina Nielsen

Kontakt DaBU bestyrelse