2021 mål om et DaBU Udviklingscenter nr. 2

2021 mål om et DaBU Udviklingscenter nr. 2

4. marts 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Opslag til alle DaBU bokseklubber

Etablering af yderligere et bokseudviklingscenter er hovedmål i år i vores nuværende Strategiaftale om at udvikle og styrke bredde- og talentudviklingen i dansk boksning.
DaBUs bestyrelse ønsker den bedste placering og afsæt for samarbejde med en lokal bokseklub til, i fællesskab, at etablere og drive det næste udviklingscenter. 

DaBU Udviklingscenter skal tilsvarende Kraftcenter Vejle og Udviklingscenter Høje Taastrup etableres i tilknytning til en lokal bokseklub i samarbejde med kommunen. 

Forventninger til klubben?

 • Organisatorisk stærk klubledelse
 • Lyst til at investere tid og engagement i breddekonkurrenceboksning
 • Gode faciliteter til træning, samlinger, samt undervisning
 • Adgang til overnatning/forplejning (fx nærliggende faciliteter)
 • Kommunalt samarbejde 
 • Trænerressourcer med lyst til videndeling og samarbejde på tværs af klubber
 • Mod på nytænkning og udvikling af dansk boksning i fællesskab med DaBU 

Gevinster for klubben? 

 • Central rolle i DaBU bredde- og talentudvikling   
 • Samlingspunkt for DaBU aktiviteter (camps, samlinger, kurser mm) 
 • Support fra DaBU KUC-koordinator
 • Sparring med DaBU øvrige Kraft- & Udviklingscentre
 • Styrket samarbejde med kommune
 • Klubudvikling via fx træner- og lederuddannelse


Præsentation af oplæg for Udviklingscentret 
Læs om målgruppe, målsætninger og ønskede indsatser for DaBU kommende Udviklingscenter HER

Om DaBU Kraft- og Udviklingscentre 
Læs om de eksisterende Kraft- og Udviklingscentre HER

Hvis jeres bokseklub har ønske om at byde ind på et samarbejde om at løfte opgaven, eller vil høre mere, så kontakt DaBU formand Lars Brovil dabu@dabu.dk / 4044 0478 eller udviklingschef Signe Kirse Ellegaard ske@dabu.dk / 2726 0614 

Vi hører gerne fra interesserede klubber senest 15. maj 2021!

Med sportslig hilsen
DaBU bestyrelse