Ændringer for DaBU Kvinde-Udviklingstrup fra næste sæson

Ændringer for DaBU Kvinde-Udviklingstrup fra næste sæson

28. juni 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

DaBU pige-kvindesatsning vil blive videreført, men initiativet vil efter sommeren få et andet format, idet Bettina Dahl har valgt ikke at fortsætte som ansvarlig for DaBU Kvinde-Udviklingstrup.

Fra foråret 2020 sagde Bettina ja til at dedikere to år til at etablere en DaBU trup og arbejde med udvikling af pige-kvindeboksere. Nu ønsker hun at kunne fokusere sin tid mere på familie og nyt arbejde.
Målet med Kvinde Udviklingstruppen var at styrke motivationen som kampbokser, ved at skabe et socialt og inspirerende træningsmiljø, i samarbejde med klubtrænere.
Trods de sidste to års mange corona-benspænd har Bettina leveret som lovet – og langt mere til!

DaBU bestyrelse og ansatte er enormt stolte af Bettinas indsats og de resultater hun sammen med de deltagende boksere og deres trænere har opnået. Bettina har afholdt træningssamlinger, bl.a. med gæsteboksere fra Sverige og Cuba, under corona-nedlukning holdt online workshops om sportspsykologi, arrangeret kvindestævne på hjemmebane og senest deltaget i Golden Girl turnering i Sverige. Dette har ikke kun givet ekstra kampe i startbogen, men en mulighed for at udvikle sig som bokser i et nyt fællesskab på tværs af klubber landet over. Erfaringer vi håber at alle boksere vil bygge positivt videre på.

Bettina slutter sit gode arbejde med truppen, men vil fortsat engagere sig i boksesporten – præcis hvordan vil tiden vise.

DaBU vil melde nærmere ud omkring formatet for vores fremtidige pige/kvindesatsning, når dette er på plads. For nu ønskes alle bokserne, jeres klubtrænere samt Bettina og familie en rigtig dejlig sommer, samt en stor TAK for jeres engagement og positive deltagelse i DaBU boksning.