DaBU bestyrelsesmøde afholdt 22. juni

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 22. juni

26. juni 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 5/2022 – 22/06 2022, kl. 18.30 online via teams

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB)
Afbud: Merete Skovbjerg (MS)


1. Udviklingschefens funktionsbeskrivelse med opgaver og ansvar

 • Gennemgået med afsæt i SKEs fremsendte, og LB har møde med SKE d. 23.06.22

2. Diplomboksning skema / indrapportering

 • Det udformede skema med pointangivelse blev godkendt. Skemaet skal udfyldes af arrangerende klub, og sendes til Anna Peters, DaBU senest 3 dage efter afvikling.

3. Fordeling af opgaver og ansvar i bestyrelsen

 • (udskydes til næste gang pga afbud fra MS)

4. Stævnefond initiativ. Udformning af 3 forslag til klubberne

 • Rammerne for de 3 forslag blev debatteret og fastlagt. Forslag udformes og tages stilling til på næste bestyrelsesmøde 14/7.

5. Status elitesektionen

 • LB rapporterede fra møde med Michael Ørholst om status og gennemgang af setup.

6. Uddannelse D/K’ere næste sæson

 • Der afholdes et dommerkursus d. 17. september i Odense ifm. landskamp. Der planlægges ydermere et kamplederkursus i januar 2023.

7. Seminar D/K – øst og vest

 • 22.09.2022 i Øst og 29.09.2022 i Vest. Nærmere tid og sted kommer senere.

8. Seminar trænere Øst og Vest

 • Der blev debatteret spændende ideer ift. et nyt tiltag om et trænerseminar i den nye sæson. Der arbejdes videre med tiltaget, og der meldes tid, dato og indhold ud senere.

9. IBA & EUBC status og info

 • LB informerede om situationen. Forkastelsen af hans og 4 øvriges kandidaturer er af CAS dømt forkert.

10. Bordet rundt

 • THB gennemgik kontrakt for unionskamp. Den blev godkendt. Der blev desuden informeret om en personsag.
 • FB informerede om økonomistatus. To klubber får sidste rykker om at betale kontingent 2022, herefter slettes de jf. repræsentantskabets tilkendegivelse omkring denne procedure.
 • LB, henvendelse fra Gilleleje BK vedr. deltagelse af klubtrænere ved udvalgte internationale begivenheder. Input herfra blev vendt.

11. Næste møde

 • Fastlagt fysisk fremmøde i Vordingborg torsdag 14.07.2022 kl. 17.00

THB/23.06.22