Alle startbøger skal godkendes til den nye sæson

Alle startbøger skal godkendes til den nye sæson

Dansk boksning er heldigvis på vej tilbage efter Corona/Covid-19 pandemien.

Stævnekalenderen viser, at det første arrangement er landskampen mod Sverige den 12. september i Vejle. Det er lige om lidt……

Derefter går det stærkt – og der er allerede kommet mange stævneansøgniger. Derfor forventer vi et stort pres på DaBU’s startbogskontrollanter.

Vi opfordrer til, at klubberne allerede nu laver aftaler om lægegodkendelse – og får indsendt startbogsansøgninger til de relevante kontrollanter.
OBS Lægekorter er revideret udgave pr. maj 2020. Skal underskrives af bokseren, og for kvindelige boksere også særskilt underskrift vedr. graviditet.

For at undgå misforståelser beder vil alle om at følge vejledningen (her under), som også findes på DaBU’s hjemmeside / Klubsupport