DaBU bestyrelsesmøde 16. februar 2023

DaBU bestyrelsesmøde 16. februar 2023

27. februar 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 2/2023 – 16/02 2023, Idrættens Hus

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS).
T.o.m. pkt. 10: Bjarne Malmros (BM), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

1. Velkomst fra formanden
Generel orientering og gennemgang af dagens agenda

2. Strategistatus – evaluering af møde med DIF
LB, BM og SKE har 16/2 afholdt møde med DaBU strategikonsulent Pernille Løvengreen fra DIF. Oplægget var nødvendigheden af at skulle revidere vores strategispor. Pernille er åben for, at projekter sættes på standby i en periode, uden dog at ændre slutmål. Vi beholder den røde tråd i strategien. Men vejen derhen, kan ændres undervejs.
Fremtidens DaBU, MyFightbook, Get2Sport, frivillighed, breddearbejde m.m. blev også diskuteret.

3. Status fra DaBU udviklingschef

 • Kvindernes Kampidrætsdag:
  En håndfuld klubber har meldt ind på arrangementer ifm. kampagnen ’Kvindernes Kampidrætsdag’. Det er positivt at det er flere end sidste år.
 • Parkinson Boxing:
  Det går godt med Parkinson Boxing, ligesom der er god søgning til næste træneruddannelse. Der forventes ca. 10 kursister til kursus i april. Trænerworkshop og Åbent hus afholdes i Karlebo Bokseklub i uge 8. En plan skal udarbejdes for fortsættelsen af projektet, når de økonomiske midler fra Sundhedsstyrelsen løber ud ved udgangen af 2023.
 • MyFightBook:
  Fredag i uge 7 afholdes møde med DIFs digitale konsulent vedr. MyFightBook. Håbet er, at han kan komme med indspark til løsning af flere udfordringer. SKE har inviteret udvalgte matchmakere til dialog om ønsker og forbedringer. Fight Night i Kalundborg d. 25. februar vil blive brugt som test-event. SKE er i tæt dialog med Jesper Christiansen om dette.
 • Hjemmeside:
  DIF Whistleblowerordning skal tydeliggøres på hjemmesiden qua den aktuelle sag. SKE og Henrik A. skal sammen lave et oplæg til bestyrelsen. Man må ikke være i tvivl om, hvordan man finder ind til diverse formularer.
  Indstilling til forside-layout pba. udkast. Ipad- laptop- og mobilvisning skal være i fokus.
 • SoMe:
  Drøftelse af, hvordan vi undgår uordentlig og urigtige kommentarer på DaBU Facebook side, og om mulighederne for at slå kommentarer til/fra for opslag. BM og SKE skal lave oplæg til, hvordan vi evt. differentierer i, hvilke der må kommenteres på og hvilke der ikke må.

4. Status fra administrationschef, herunder status på medlemsregistrering

 • TV-aftale med Sport Live for 2023-24:
  Aftalen er nu underskrevet.
 • Status for tøj på lager i IH:
  Nu er tøjet talt op og der er lavet en liste. Der er en del sække med uddaterede og ældre modeller tilovers. Dette kunne evt. sendes til Afrika. BM og RI skal i samarbejde med Budoeksperten, komme med forslag om en pakke med kamptøj i rødt og blåt. Evt. inklusiv en jakke. Denne pakke skal landsholdsboksere selv kunne bestille, med et tilskud fra DaBU. Dermed undgås opgaven med at skulle pakke tøj til ture. Der skal indkøbes til – og være en buffer til landskampe m.m.
 • Get2sport:
  BM har overtaget opgaven. Dette er skrevet ud til klubberne. BM har haft møde med Lars Kruse. De tager sammen på klubbesøg.  
 • Medlemsregistrering:
  Der er sendt rykkere ud til de klubber som mangler at melde ind. Vi har ikke de endelige tal, men der er en positiv udvikling.
  DaBUs kontor har kontaktet klubberne som har OL-kandidater. Vi hjælper gerne med kontakt til kommunerne for eventuel støtte. Der er kommet et par henvendelser retur.

5. Status Elitesektionen – v/ LB
ES fungerer godt. Stor ros til Rachid Idrissi, som arbejder hårdt på at gøre en forskel. RI har god kontakt til klubberne. MJ skal fortsat deltage i møder m.m. En ny kandidat til ES har henvendt sig. Der arbejdes nu på en funktionsbeskrivelse.

6. DaBU – overordnet administrative set up – opgaver og ansvar

 • Get2sport: BM
 • SoMe opgaver og hjemmeside: THB (Instagram)
 • Hjemmeside: Henrik Andersen og SKE
 • Udvikling af digitale læringsmoduler mm.:  Endnu ikke afgjort
 • Evaluering af kurser og andre aktiviteter: SKE
 • Deltage i kampsportsnetværket: SKE og BM

7. Status på mesterskaber 2023 – ansvar og opgaver

 • SM: to klubber har foreløbigt tilmeldt boksere. Det meste praktik er på plads.
 • NBM: Endnu ikke afgjort.
 • DM: Der arbejdes videre med forslag fra Tårnet 74 Vordingborg.

8. NM marts 2024 – lokation, samarbejdsklub – praktik
Mulighederne for afholdelse i Aalborg afsøges.

9. Mesterskabsmodel til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet
Forskellige modeller vendes. Bestyrelsen bedes evaluere/tænke over – og komme med eventuelle forslag på næste møde.

10. Mødepraktik og opgavefordeling ved repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmøde 21/5-2023 er varslet i god tid. Anna Peters modtager tilmeldinger. Revisionen starter i næste uge. Timeline: SKE har praktikken på plads. Der er booket til 70 personer i Gunnar Nu salen i IH.
Invitationer sendes ud ca. medio marts. Deadline er d. 21. marts. Der skal stå, at kontingent skal være betalt for at deltage. Årsberetningen skal laves i samme stil som sidst. Diverse udvalg skal kontaktes for materiale til mappen.
Der udarbejdes forslag til evt. video el.lign. i baggrunden.

11. Status økonomi
FB: Revisionen starter op i uge 8. I 2022 har vi haft tunge poster: Key Learning Workshop omkostning, tab på investeringer (som dog nu er på vej op), administrationsomkostninger er steget, planlagt kontingentnedsættelse og dyrere rejser end forventet.

12. Status på det sportslige set-up
LB: Alle er fortsat med på holdet. ES fungerer godt.

13. Diplomboksning – udvikling og opdatering på konceptet
Regler for afvikling af diplomboksning skal tydeliggøres: hvordan bedømmes diplomboksning. Introduktion, anvisninger og regler skal sendes til klubben, som skal afholde stævnet. Regler lamineres. Så de kan lægges på bordene. Dette giver mulighed for at ensrette, hvad der siges til trænere og til kampledere. Der skal bringes fokus på, at det handler om at gøre bokseren klar til kamp. Derfor skal regler overholdes, ligesom ved almindelig kampafvikling.

14. Kontingentmodel for 2024 og frem – rep. møde fremlægning
Diverse modeller gennemgås.

15. Næste møde
Onlinemøde mandag d. 20. marts kl. 17.30.

MS/27.02.2023