DaBU bestyrelsesmøde afholdt 1. juni

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 1. juni

8. juni 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 4/2022 – 01/06 2022, kl. 18.30-21.30 online via teams

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet 22/5, hvor Merete Skovbjerg blev valgt på den vakante plads fra Anna Peters, som fratrådte. I den ny bestyrelse varetager Michael Jensen og Finn Bryhl fortsat posten som hhv. næstformand og kasserer, og på medlemsposten Tina Hansen Berndtsen og Merete Skovbjerg. MS nye dabu-mail: mereteskovbjerg@dabu.dk
 • Næste bestyrelsesmøde aftales til den 22/6, foreløbig med følgende pkt. til dagsorden: 
  • Udvalg og arbejdsgrupper inkl. kontaktpersoner fra bestyrelsen
  • Model omkring ny ’stævnepulje’ jf. repræsentantskabsmødeforslag  
 • EUBC Online Extraordinary Congress 25/6 2022 – LB deltager. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 • Evaluering af prøveordning med matching på tværs af aldersgrupper ved de regionale mesterskaber: Den fleksible matching på tværs af aldersgrænser gav ca. 8-9 ekstra kampe. Feedback har været generelt positiv, men også krævet forklaring for forståelsen af de givne forhold, der blev bokset under. Bestyrelsen ønsker at ordningen anvendes igen ved NBM og de regionale mesterskaber 2023. 

3. Opfølgning fra Repræsentantskabsmøde 2022

 • Godkendelse af referat fra rep.møde. Referatet fremsendes til IBA.
 • Forslag om etablering af en ’Aktivitetsgruppe’ for at øge stævneaktivitet? Deltagere til en arbejdsgruppe søges via nyhedsbrev o.a.
  Action: SKE
  Mht. økonomisk support til stævnearrangører vil bestyrelsen se på et oplæg, jf. pkt.1.  
  Action: LB/bestyrelse

4. Nyt Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt 

 • Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har opdateret Etisk kodeks, der er en ”ledestjerne” for det ansvarlige værdibaserede arbejde i dansk konkurrenceidræt.

5. Nyt fra udvikling

 • Strategistatus: SKE møde med ny forbundskonsulent Pernille Løvengreen 3/6. Afventer dato i august for første strategistatusmøde med DIF.  
 • Klubundersøgelse: Spørgeskema er udsendt til alle klubformænd; dd. svarprocent 44%. der udsendes reminder. Spørgeskema til øvrige udsendes første uge i juni.
 • Opstart udviklingskonsulent: Udviklingskonsulenten er kommet godt i gang på Get2Sport området, med samling for 4 af de 6 Get2Sport Øst-klubber, og vil tage på klubbesøg i løbet af sommeren. Opstart på Get2Sport indsats med Vest-klubber bliver efter sommerferien. 
 • Udviklingskonsulenten laver ca. månedlig kort orientering til bestyrelsen. 
 • Der skal oprettes konteringsposter til projekter knyttet til konsulentens opgaver o.a. strategiindsatser.
  Action: FB (SKE)
 • Parkinson Boxing Styregruppemøde 1/6. Projektleder Malene Sørensen er retur fra barsel. Dd. har projektet 57 uddannede boksetrænere.

6. ‘Bordet’ rundt

 • Dommerpåsætning i Vest er svært pt. 
 • Ringkøbing Bokseklub har henvendt sig med ønske om at afholde JM 2023.  
 • SKE tager til reception 3/6 for Allan Refshauge, afgående næstformand i Parkinsonforeningen og aktiv bidragyder i Parkinson Boxing samarbejdet. 

7. Næste møde

 • Onsdag 22. juni 2022 kl. 18.30 online (SKE deltager ikke)  

SKE/07.06.22