Nyt Etisk kodeks for konkurrenceidræt

Nyt Etisk kodeks for konkurrenceidræt

9. juni 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har opdateret etisk kodeks, der er en ‘ledestjerne’ for det ansvarlige værdibaserede arbejde i dansk konkurrenceidræt.

Det etiske kodeks gælder i bred forstand og skal være en fælles referenceramme og “værdi-kompas” for alle der er involverede i dansk konkurrenceidræt. Etisk kodeks omhandler fx

“spillereglerne for fx god opførsel, fairplay og respekt for hinanden. Sejre skal vindes på en ordentlig måde, og nederlag skal tackles rigtigt” som det udtrykkes af DIF formand Hans Natorp.

Nyt Etisk kodeks favner etiske principper for følgende målgrupper

  • Udøvere
  • Trænere og stab
  • Dommere / officials
  • Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer o.a. frivillige ledere
  • Forældre

Forældre er taget med som ny målgruppe, på baggrund af, at det til tider kan være svært at skelne mellem at støtte barnet på dets egne præmisser og at indfri egne ambitioner på barnets vegne.

Læs den fælles pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark HER

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash