DaBU bestyrelsesmøde afholdt 1. oktober 2020

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 1. oktober 2020

9. oktober 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 6/2020 1. oktober 2020, kl. 19.00-22.00. Telefonmøde

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Anna Peters (AP)

 1. Velkomst og nyt fra formanden
 • LB ønsker formelt tillykke med bestyrelsens genvalg ved repræsentantskabsmøde. Formandens erfaring er, at to større arrangementer som repræsentantskabsmøde og landskamp samme dag er for komprimeret for de nøglepersoner, der har poster ved begge.
 • DM U15 og U17: Efter forespørgsel fra Lindholm Bokseklub godkender bestyrelsen, at DM U15 og U17 (i stedet for i Vejle) kan afholdes i Nørresundby Idrætscenter, idet Lindholm samme weekend holder julestævne 12-13. december, og således har det fornødne setup i forvejen.

 

 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • Det besluttes at pressearbejde fremadrettet som udgangspunkt håndteres in-house.
 • Dommer/kamplederseminarer forløb godt og fremgangsmåden med at anvende testspørgsmål, der blev tilsendt deltagerne forlods, var en succes. Denne seminar-form ønsker bestyrelsen at fortsætte.

 

 1. Opfølgning på Repræsentantskabsmøde 2020
 • TBH kontakter Breddeteams vedr. detailbudget, samt aktivitetsplan fra Breddeteam Øst. TBH kontakter Lars K/Kyø for lagerstatus på trænerdragter og t-shirts.
 • Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper:
  • Bredde-ungdomsudvalg: Ingen ændringer
  • Diplomstævner Øst og Vest: Ingen ændringer
  • Kvinde / Udviklingstrup: Bettina Dahl Kónya. Kontakt SKE
  • Appeludvalg: Ingen ændringer
  • Lovudvalg: Ingen ændringer
  • Digitalt udvalg nedlægges: Overgår til ad hoc kontakt ifm. digital platform (SKE kontakter Erik Bomholt)
  • Hjemmeside: Webmaster Henrik V Andersen. Kontakt SKE
  • Elitesektion: Ingen ændringer
  • Arrangementsudvalg: THB søger kandidater: Udvalget skal opdateres pr. 1/12 på dabu.dk (SKE)
  • Sponsorudvalg: Søren Rommelhoff og Lars Kristensen. Kontakt LB
  • Uddannelsesudvalg: Kent Hansen. D/K uddannelse: Jørgen Hammer fratræder.
  • FitBox Team Challenge: Ingen ændringer (Kontakt SKE)
  • Dommer/kamplederudvalg: Dommerpåsætter vest: Finn Bryhl, dommerpåsætter Øst: Lars Aspelund. Medlem Michael Jensen, Knud Wagner. Kontakt bestyrelsen
  • AOB/PRO udvalg: Arne Lund Christiansen, vakant plads. Kontakt MJ
  • Strategiproces: LB, MJ, SKE, Lars Kristensen, Thomas Kyø, og udvalgte klubrepræsentanter
  • Mesterskabs-sæsonplan: Om arbejdsgruppen mødes ved DM vil afhænge af tilmeldte til DM.
 • Opdatering af DaBU Love jf. forslags vedtagelse: MJ udarbejder og sender til webmaster til hjemmeside.
 • Procedure for planlægning af fremtidige mesterskaber drøftes med afsæt i at bestyrelsen til efteråret (2021) indhenter ønskede terminer for bokseturneringer og cups, hvorefter bestyrelsen planlægger placering af mesterskaber.
 • SKE undersøger spørgsmål vedr. procedure for dansk pas, samt problematik i nogle kommuner angående reduktion af kommunal støtte for medlemmer over 25 år.
 • Termin for repræsentantskabsmøde fastsættes til søndag 30. maj 2021

 

 1. Stævneadministration og konkurrenceregler
 • Procedure for aflevering af stævneskema, supervisorskema og lægekort skal præciseres. Det er den stævneansvarlige, der har ansvar for senest 48 timer efter stævne, at scanne og fremsende stævneskema og lægekort til dabu@dabu.dk. Lægekortet skal underskrives af stævnelæge og kampleder/supervisor. (Supervisorskema er ikke nødvendigt at fremsende til dabu).
 • Bestyrelsen vedtager en national gældende regel for U19 bokser mod Elite bokser under følgende rammer: U19 bokser må møde en elite bokser inden for en afgræsning af 24 måneders aldersforskel – der skal bokses på basis af regler for U19 bokser; med hjelm. Reglen gælder også for udenlandske boksere, der bokser i Danmark. MJ sender dokument med formulering til SKE

 

 1. Strategiproces frem mod Strategiaftale 2022-2025
 • Inspirationsworkshop afholdes online i oktober, enkelte workshops er mulige at deltage i fysisk i IH. Umiddelbart efter inspirationsworkshop vil strategigruppen holde et onlinemøde (21/10).
 • Deadline 1/12 for aflevering af skema med ønskede spor, ambitioner og økonomi.

 

 1. Landskamp 2020
 • Regnskab for landskamp 12/12: Der har været en række udgifter til første landskamp, bl.a. PR-materiale, som vi ikke vil have igen ved de følgende landskampe. Samlet ser regnskabsstatus fornuftigt ud.
 • Landskampen 31/10 udsat til første kvartal 2021. Foreslået dato 20/3. SKE sender oplæg til DR.

 

 1. Nyt fra udvikling
 • En mulighed for DaBU i samarbejde med kampsportsnetværk, at udbyde ’hjælpetræner-kursus’ tilsvarende DIF ’1-2-Træner’, men med en kampsportsvinkel og for kun en yngre målgruppe (14-18 år ca.). Bestyrelsen foreslår at lægge en føler ud hos klubber om interessen for kursus til hjælpetræner eller børnetræner fra DaBU. SKE

 

 1. ’Bordet’ rundt
 • Ekstraordinært ved DM i år beslutter bestyrelsen, at der grundet corona ikke vil blive kåret mestre uden kamp. Som følge af forsamlingsloftet, kan der ikke være fysisk fremmøde af boksere, der ikke skal i ringen.
 • Ønske fra Elitesektionen om deltagelse i U22 mesterskab den 8.-18. december. LB kontakter Kyø for møde vedr. international stævnedeltagelse.

 

 1. Næste møde
 • Torsdag 22. oktober som telefonmøde kl. 19.00

 

06.10.2020/SKE