DaBU bestyrelsesmøde afholdt 12. september

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 12. september

23. september 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 7/2022 – 12/09 2022, kl. 18.00 online via teams

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS)Signe Kirse Ellegaard (SKE), Benazir Braae (BB)

Velkomst ved formanden

1. Orientering fra udviklingschef på opgaver og projekter – SKE

 • Strategiplan 

Samarbejdsaftale med Høje Taastrup BK om DaBU Udviklingscenter er kommet på plads. Aftalen er forlænget til og med 2023.

 • Parkinson Boxing 

Der planlægges 4 regionale workshops i Århus, Haderslev, Køge og Karlebo. Workshops er for trænere, men samtidig en mulighed for at værtsklubben inviterer nye medlemmer ind.
Der afholdes onlineworkshop for Parkinson trænere, hvor man går mere i dybden om Parkinson sygdom og forskning.
SKE er tovholder på projekt med at oprette en videobank med forskellige bokseøvelser. Dette er ment som inspirationsbank for Parkinson Boxing trænere. Videobank for ventes færdig i december. Fire trænere er på opgaven. Parkinsonforeningen står for klipning og redigering.
Det er vigtigt vi har fokus på en forankringsplan, når bevilgede midler fra Sundhedsstyrelsen udløber i 2023. Forventeligt vil kursusaktiviteten falde, men vi vil fortsat udbyde Parkinson Boxing uddannelse. Positivt at der er 200 parkinsonboksere fordelt i ca. 18 klubber, som bidrager med kontingent ude i klubberne.
Ved DIF netværksmøde med temaet ”koncepter med succes”, har SKE holdt oplæg om samarbejdet med Parkinsonforeningen om Parkinson Boxing. 
LB: Parkinson Boxing har ramt godt ind i strategien ”mere boksning for flere”. Der er stor interesse fra både trænere og medlemmer.
MJ: Det giver positiv omtale og genererer økonomi til klubberne. Dilemma opstår med hensyn til målsætning om at skabe flere kampboksere.

 • Myfightbook

Alle kampboksere med godkendt startbog skal oprettes, og mange klubber har registreret deres boksere. Fra Startbogskontrollanter medsendes reminder og vejledning når startbøger sendes ud.

 • Kampsportsnetværket

Kommende møde med DGI Kampsport og DIF kampsportsforbund om Danmarks motionsuge i uge 41. Her kan alle klubber lave aktiviteter, hvor man kan prøve sporten. To klubber har foreløbigt arrangementer på det fælles site.
 Alle sportsgrene i netværket medvirker i ”Kvindernes Kampdag”, i foråret 2023.

 • Kommunikation

SKE og Henrik Andersen arbejder løbende på strukturen på DaBUs hjemmeside, med henblik på at øge brugervenligheden. 
BB har lavet oplæg til kommunikationsstrategi.

På foranledning af ny dommer, er der lavet en informationsfolder om det at være dommer/kampleder. Flyers er trykt, og findes også på DaBUs hjemmeside.

2. Orientering fra udviklingskonsulent på opgaver og projekter –

 • Get2Sport 

Det går godt med indsatsen, som i DIF regi har eksisteret siden 2005. Get2Sport konsulenterne i kommunerne er gode sparringspartnere. De har flere sportsgrene i konceptet, ikke kun boksning.
I øst er der meget aktivitet og generelt god kontakt til klubberne. I vest er der aftalt møder med Vejle og Esbjerg.

 • Fit Box Team Challenge 

Arbejdsgruppen består af BB, THB, Morten Givskud (Olympia), Morten Hjorth (Kolding BK). June er midlertidigt udtrådt af gruppen. Der skal findes en ny person i øst. Denne skal gerne komme fra en klub med stor fokus på motionsboksning. Det foreslås at kontakte f.eks. Næstved eller Ringsted.
Via klubundersøgelsen er der vist stor interesse for konceptet. 
Konceptet skal fintunes, og der skal laves videomateriale. Tiltaget skal derefter kunne køre af sig selv, klubberne imellem. 
Arbejdsgruppen kigger på kommunikationsplanen ved næste fysiske møde.

3. Bordet rundt

 • THB

Første møde er afholdt i stævneaktivitetsgruppen. Der blev lagt strategier og planer for gruppens arbejde. Næste møde 11. oktober.

Bredde Øst samling: Her var 88 fremmødte, også fra nye klubber (i breddesammenhæng). Trænere benytter muligheden for at knytte netværk. DaBU Øst og Vest arbejder på fælles dagsorden og datoer for kommende samlinger.

THB sørger for overlevering fra Lars K. på DM og landskamp i december.

 • LB

Eurogames i juni/juli 2023 vil blive OL-kvalifikationsstævne.

Dommerseminar afholdes 22. september i øst, 28. september i vest.

Bestyrelsen mødes med landstrænergruppen i forbindelse med landskamp i Odense 17. september.

 • MJ 

Er i gang med Anti Doping Danmarks uddannelse til antidoping-uddanner. Skal til møde og eksamen d. 1. oktober. 

4. Internationalt

LB har udtalt sig til DR i forbindelse IOC´s ultimatum til IBA om at få styr på forbundet, ellers er boksning ikke på OL-programmet i 2028. Artikel dr.dk 12/9
Der er omvalg til præsidentposten i IBA d. 25. september.

5. Eventuelt

 • Bestyrelses- og organisationsudviklingsproces med Martin Thisted, Key Learning:

Næste møde med bestyrelse og ansatte er workshop d. 13. oktober kl. 17.00 i Brøndby

 • Næste bestyrelsesmøde

Mandag 26. september – online

MS/23.09.2022