DaBU bestyrelsesmøde afholdt 17. marts 

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 17. marts 

23. marts 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 2/2022 – 17/3 2022, kl. 18.00-20.30 online via teams

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Orlov: Anna Peters (AP)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Ansættelsessamtaler mhp. stillingen som udviklingskonsulent er afholdt i uge 10, og det besluttes at invitere kandidater til en anden samtale. 
 • Forstående kongresser i EUBC og IBA. LB er stadig i aktiv dialog i netværksgruppen på tværs af en lang række nationale bokseforbund. Sveriges formand Per-Axel Sjöholm (Pax) og Lars Brovil er indstillet som Independent Director i Board of Directors.  
 • Efter flere henvendelser om nyt dommerkursus, vil bestyrelsen se på mulighed for at udbyde et kursus efter sommerferien. 
 • LB og SKE mødtes med DIF formand Hans Natorp og direktør Morten Mølholm 11/3. Fra DIF’s side var der rosende ord til DaBU, dels omkring vores indsats internationalt for Good Governance, dels at forbundet læner sig positivt ind i netværk og samarbejde i DIF, samt at DaBU generelt har været et synligt forbund i god udvikling de seneste år. 

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 • Status medlemsregistrering: Alle DaBU klubber fik indberettet deres medlemstal 2021 – tak for det! DaBU medlemsstatus tegner så godt som uforandret fra 2020, men medlemstallene er ikke færdiganalyseret af CFR og de endelige tal offentliggøres først 6. april. 
 • På baggrund af unødig mange arbejdstimer for DaBU kasserer omkring rykkerproces for betalinger, ønsker bestyrelsen at sende signalet, at klubber der (stadig efter rykkerskrivelse) er i restance med DaBU kontingent eller øvrige udeståender for DaBU aktiviteter, ikke kan deltage i yderligere DaBU aktiviteter, førend der er betalt. 
  Action: LB/FB

3. Administration

 • Revision af bestyrelsens forretningsorden og Code of Conduct. Begge dokumenter gennemgås og opdateres til dabu.dk. 
 • Legitimationskort: Der sendes kort til nuværende æresmedlemmer (uden årstal) og meddeles, at der er gratis adgang til stævner for æresmedlemmer, udvalg, arbejdsgrupper, DaBU coaches samt ansatte. Oversigt over disse personer er tilgængelige på dabu.dk 
  Action: SKE
 • Efter repræsentantskabsmødets beslutning sept. 2020 i Vejle om af forankre Myfightbook som DaBU stævne- og matchmaking-system, arbejdes der fortsat på at få alle klubber – inkl. deres aktive kampboksere registreret på platformen. Enkelte klubber mangler fortsat at få det gjort, trods flere henvendelser samt tilbud om support hertil. Bestyrelsen meddeler hermed, at klubber der endnu ikke har formået at registrere klubben samt boksere på Myfightbook inden 1.6.2022 ikke kan få fornyet startbøger eller deltage i diplomstævneaktivitet.
  Ved Sjællandske Mesterskaber vil der i forlængelse af det obligatoriske trænermøde lørdag 09.30 være mulighed for Myfightbook support og hjælp til oprettelse. 
  Action: LB/SKE

4. Repræsentantskabsmøde 22/5 2022

 • Sted og tidsramme: Søndag den 22/5 i Forum Kolding kl. 9.30-15.00. Invitation inkl. tilmeldingsinformation udsendes 23/3
  Action: SKE

5. Nyt fra udvikling

 • 11 nye trænere uddannet i Parkinson Boxing i februar-marts; i alt er 47 færdiguddannet og der tilbydes Parkinson Boxing i 17 bokseklubber. Næste kursus er 9/4 + 7/5 i Vejle.  
 • Statusmøde for pilotprojekt Boksecenter Høje Taastrup. Projektkoordinator har fået etableret mange hold og rekrutteret en del nye medlemmer. Det tegner til at projektstillingen der også omfatter DaBU udviklingscenter kan løbe 2022 ud med økonomi fra samarbejdspartnerne inkl. Get2Sport strategimidler. 

6. ‘Bordet’ rundt

 • FB sender selv fakturaer ud, jf. manglende løsning pt. i IKC. 
 • Yderligere punkter på dagsordenen Breddeboksning og Strategiplan – next step behandles ved næste møde grundet sygdom.

7. Næste møde

 • Evt. ifm. regionale mesterskaber.  

SKE/18.03.2022