DaBU bestyrelsesmøde afholdt 18. september

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 18. september

25. september 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 8/2023 – 18/9 2023 – Online

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) og Michael Jensen (MJ)

1. Velkomst og nyt fra Formanden

 • DaBU har afholdt møde med Team Danmark om fremtidig support af boksesporten, hvilket foreløbigt er forløbet rigtig positivt.
 • Ansøgning for ekstraordinær støtte til internationalt arbejde via DIF Initiativpulje er afsendt, med forventet svar primo oktober.
 • Planlægningen af Nordiske Mesterskaber 2024 kører efter planen; Bjarne Malmros har været i Herning og afholdt møde med diverse interessenter, hvilket er forløbet positivt.
 • LB deler tanker i forhold til om det er muligt, at der laves lotterier, eller lign til stævner og mesterskaber som en mulighed for at generere økonomi til klubberne og DaBU. LB beder resten af bestyrelsen og Bjarne om at tænke over eventuelle muligheder, fordele og ulemper, så dette kan drøftes mere tilbundsgående på et kommende bestyrelsesmøde.
 • LB oplyser at det nu er tid til at kigge på en evt. anden bankløsning, der kan overtage DaBU økonomi, når regnskabsåret slutter.
  Action: LB og FB kigger sammen på muligheder
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på et alternativ ift. IKC; vigtigt det sikres at revisionskrav til specialforbund opfyldes efter lovgivningen på området.
  Action: MS – LB – MJ og FB kigger på løsninger
 • Der skal tages stilling til, hvilke typer opslag, der skal deles på DaBUs kommunikationsplatform, hvis disse ikke relaterer sig direkte til boksning.
  Action og godkendelse: bestyrelsen

2. DIF – DaBU Strategiplan

 • LB informerer om halvårsevaluering med DIF for DaBUs strategispor, afholdt 14/9. Mange ting er kommet i mål, og enkelte ting er ikke endnu helt på plads – særligt inspiration til motionsboksning mangler. Dette gennemgås mere indgående til kommende bestyrelsesmøde.

3. World Boxing

 • LB informerer om seneste nyt i forhold til optagelsen i World Boxing (WB), og der opfordres til fortsat at holde sig orienteret på DaBU hjemmeside vedr. udviklingen omkring optagelse.

4. Dommer/kamplederseminar

 • Der har været gensidigt ønske om, at DaBU dommere hjælper ved prof. stævner, og at pro-dommere hjælper ved DaBU stævner. Når vi kender rammerne i WB, drøftes dette igen med henblik på udfærdigelse af retningslinjer. Indtil da er de nuværende retningslinjer gældende.
 • Der afholdes dommer-kamplederseminar 24/9 i Odense; på agendaen er bl.a. gennemgang af tegngivning, kollegial adfærd, ”code of conduct”.

5. Mesterskabsårshjul

 • Nyt årshjul for DaBU Mesterskaber vil blive præsenteret på repræsentantskabsmøde 2024 i maj – og iværksættes fra ny sæson pr. 1. juli 2024.
 • Der er fortsat planer om på forsøgsbasis at deltage ved DM-ugen i 2024 i Herning.

6. Landskampe 21/10 og 9/12

 • Der meldes mere ud om begge landskampe på DaBUs hjemmeside snarest

7. Nyt fra udvalg

 • Diplomboksning: MS gennemgår gruppens seneste arbejde, og der drøftes og besluttes enkelte ændringer, herunder hvilke krav der stilles til dem, der bedømmer kampen.
 • Træneruddannelsesudvalg: Der stilles forslag om at modulopdele trænerkurserne på T1 og T2, så et kursus om kost og styrketræning bliver et separat, mere uddybende kursus. Mulighederne for dette undersøges i DIF.

8. Bordet rundt

 • Der drøftes en eventuel opkvalificering af lægekort, så de bliver mere tidssvarende.
  Action: MJ
 • JM og JBM 204 afholdes i samarbejde med BK Vitus Horsens 2-4/2 2024.
 • Nordiske Mesterskaber 2024, invitationer, billetpriser, overnatning, sponsering, lørdags event.
  Action: BM indkalder til møde – deltagere MJ, FB og LB

9. Bestyrelsesarbejdsdag

 • Bestyrelsen afholder arbejdsdag i løbet af efteråret ift. budget og strategi for 2024. Mulig dato 25/26 nov. 2023. Ansatte deltager på dele af mødet.

10. Nyt møde

Næste møde afholdes 26. oktober kl. 16.30 i Idrættens Hus – ansatte deltager på den første del. (Rachid, Bjarne og Signe inviteres).
Action: LB

TN/20.09.2023