DaBU bestyrelsesmøde afholdt 3. juni

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 3. juni

7. juni 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 6/2024 – 03/06 2024 – Online via teams

Deltagere

Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) og Michael Jensen (MJ).
Bo Overgaard (BO), strategikonsulent i DIF deltog ligeledes i første punkt på dagsordenen.

1. Velkomst v/LB

 • LB byder velkommen og byder velkommen til strategikonsulent Bo Overgaard (BO) fra DIF.
 • LB informerer kort om bestyrelsens sammensætning og roller, og de ansattes roller og opgaver i DaBU.
 • BO præsenterer herefter sig selv og takker for invitationen. BO har baggrund fra atletikmiljøet, Team Danmark og DIF, og har tidligere arbejdet sammen med DaBU for år tilbage i sin tid i Team Danmark. BO vil kunne være behjælpelig i forhold til strategisk rådgivning i forskellige henseender. LB opridser herefter kort forskellige emner som BO kunne være behjælpelig med, omkring de forskellige emner i der rører sig i DaBU for tiden, og hvor der kunne være brug for BOs support.

2. Klargøring og praktik for mødet d. 15. juni

 • Der skal laves mødeinvitation, der skal udsendes tirsdag 4. juni.
  Action: SKE
 • Der er reserveret et lokale i IH til den 15. juni. Tidsrummet bliver 10.30 – 13.00.
 • Én deltager pr. klub, man tilmelder sig både, hvis man deltager fysisk eller via Teams. Ved tilmelding til teams, vil der efterfølgende blive tilsendt en mail med link og password. DaBU sørger for kaffe og brød til det fysiske møde i Idrættens hus.

3. Konstituering af bestyrelsen

 • Det besluttes, at bestyrelsen fortsætter med samme besætning af poster som i det forgangne år.
 • Lars Brovil – Formand
 • Merete Skovbjerg – Næstformand
 • Finn Bryhl – Kasserer
 • Bo Bøgeskov – Bestyrelsesmedlem
 • Tina Nielsen – Bestyrelsesmedlem

4. Uddannelsesansvarlig for vores træneruddannelse

 • Vi drøfter forskellige muligheder for, hvem der ville kunne varetage dette. BB foreslår at vi på orienteringsmødet tilskynder til at folk melder sig til udvalg og arbejdsgrupper, og herunder til træneruddannelse.

5. Udvalg og arbejdsgrupper, med tilhørende beskrivelser og rammer for arbejdet

 • LB peger på, at der i de forskellige udvalg/arbejdsgrupper skal findes personer, der vil kunne støtte i arbejdet i de forskellige udvalg/grupper, der hvor der er behov for det. (Se ligeledes forslag fra BB i ovenstående punkt).

6. Løst og fast

 • BB henstiller til, at deadline for nye startbøger rykkes til 1. august. Årsagen til dette skal ses i lyset af, at bestyrelsen har brugt en del tid på praktikken omkring det kommende orienteringsmøde, og det vil derfor ikke være muligt at nå i hus med de forskellige tekniske detaljer omkring startbøger og MyFightBook.
  Dette besluttes af en samlet bestyrelse.
 • Da der kan være boksere, som skal kæmpe i perioden 1. juli til 1. august 2024, dispenseres der således for en ikke fornyet startbog.
 • VIGTIGT:
  Hvis Lægekortet er udløbet sammen med startbog 30. juni 2024, skal lægekortet fornyes inden kampen, for at bokseren må stille til kamp i perioden 1. juli til 1. august. Dette kan der ikke dispenseres for.

TN/ 3-6-2024