DaBU bestyrelsesmøde afholdt 7. maj

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 7. maj

13. maj 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 4/2024 – 07/5 2024 – Online via teams

Deltagere

Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) og Michael Jensen (MJ)

1. Velkomst og orientering v/LB

 • Lars byder velkommen, og ønsker os tillykke prisen som årets specialforbund i DIF. DaBU var nomineret sammen med Dansk Håndbold og Dansk Kano og Kajakforbund. DaBU vandt overbevisende. 

2. DM ugen – status og opgaver v/MJ

 • MJ er i dialog og samarbejde med Jakob og Elisabeth (DIF), der medvirker til at koordinerer DM-ugen. Der er aftalt endnu et møde med dem den 15. maj. Der er en del ting, der kræver ekstra opmærksomhed i forhold til afviklingen.
 • Der er desværre kommet en del afbud til DM-ugen, hvilket er ærgerligt af flere årsager, bl.a. da det er en oplagt mulighed for at promovere boksesporten. Der bliver derfor kigget på andre løsninger ift. at lave kampe.
  Action: MJ

3. Repræsentantskabsmøde – ansvar for fremlæggelse

 • LB gennemgår punkterne til agendaen på rep.mødet, og hvem der fremlægger de forskellige punkter. Alle punkter og rækkefølger for fremlæggelse godkendes.
  Der udsendes en opdateret agenda efter den 12. maj.

4. Bordet rundt

Breddeudvalg v/MS

 • Team Bredde Øst og Vest har lige afholdt et vellykket fællesarrangement i Sparta Odense, og der er kommet en del positive tilbagemeldinger. Der kan ses flere opslag om dette på Facebook.

Stævneaktivitetsgruppe v/MS

 • Der er afholdt et webinar om, hvordan man afvikler et stævne. Det er gået over al forventning. MS havde lavet powerpoint om, hvad man skal tage højde for, når der afholdes stævner, hvor man kan finde links, med regler og rammer, mm. Det blev taget rigtig godt imod, og stillet mange gode spørgsmål.

Arrangementsudvalg v/MS og TN

 • NBM forløb rigtig fint. MS og TN samlede løbende op på, hvordan NBM blev afviklet. Der er i den forbindelse udarbejdet nye/justerede vejledninger/guidelines til fremtidig brug, så regler og rammer er tydelige for alle, og misforståelser undgås.

PRO/AM udvalg v/BB

 • BB italesætter udfordringerne ved, at DaBU bruger resurser til PRO/AM stævner, uden at profitere væsentligt af indsatsen. Der drøftes forskellige muligheder for at løse dette i samarbejde med de forskellige promotorer. Det besluttes at der indkaldes til et møde med de enkelte promotorer ift. en mere rimelig løsning.
  Action: BB/MJ/LB

Digitaliseringsgruppe v/BB

 • Der er nikket godkendende til fra Myfightbook, at der er muligt at samkøre dele af MFB med DaBUs hjemmeside. Der er ligeledes flere nye tiltag på vej i MFB, der rummer flere brugbare digitale løsninger i samme system. BB informerer nærmere om dette til repræsentantskabsmødet.
 • Der kigges igen ind i at få oprettet et CRM system, dette tages der action på efter repræsentantskabsmødet.
  Action: BB

Nyt fra World Boxing v/LB

 • IOC og WB holdt møde 6 maj. Der arbejdes fortsat på at optimere antallet af medlemslande.


TN/ 08.05.2024