Ekstraordinært DaBU bestyrelsesmøde 27. maj

Ekstraordinært DaBU bestyrelsesmøde 27. maj

28. maj 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 5/2024 – 27/5 2024 – Online

Deltagere: Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) samt generalsekretær Michael Jensen.

Mødet er hasteindkaldt på baggrund af opslag dags dato på Facebook fra Tina Hansen, BK Taarnet 74. Opslagene miskrediterer DaBUs bestyrelse, bestyrelsens beslutninger, hvor både enkeltpersoner fra bestyrelsen, samt den samlede bestyrelse beskyldes for forskellige ting.

Til trods for, at der på repræsentantskabsmødet søndag den 26. maj blev snakket om alvorligheden af negativ digital adfærd på de sociale medier, finder en samlet bestyrelse opslagene, der florerer efter repræsentantskabsmødet både grænseoverskridende og usande. Dette blev derfor drøftet på aftenens møde.

På baggrund af ovenstående, og med intentionen om at skabe gennemsigtighed, ro og fremgang i dansk boksning de kommende år, og for at skabe de bedste rammer for udvikling i dansk boksning, blev det derfor besluttet, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 15. juni kl. 10.00 i Kolding.

Der udsendes invitation til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sidst på ugen.

TN/27. maj 2024