DaBU repræsentantskabsmøde 21/5 2023

DaBU repræsentantskabsmøde 21/5 2023

9. februar 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Varsling af Repræsentantskabsmøde 2023 i Danmarks Bokse-Union

9. februar 2023

I henhold til DaBU love §6 indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i DaBU som afholdes søndag den 21. maj 2023 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Invitation med dagsorden og tilmelding o.a. information udsendes til 21. marts.  DaBU medlemsklubber samt bestyrelse kan fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Forslag til behandling skal være skriftligt motiverede og fremsendes til DaBU bestyrelse pr. mail dabu@dabu.dk senest 4 uger inden, dvs. senest 23. april 2023.

Bestyrelsen glæder sig til at se repræsentanter fra alle DaBUs medlemsklubber, udvalg samt æresmedlemmer.

Med sportslig hilsen

Lars Brovil
DaBU formand 

Foreløbig tidsramme og program

09.30-10.00                          Ankomst og registrering af mødedeltagere
10.00-14.30 ca.                    Repræsentantskabsmøde, dagsorden jf. §6

1) Valg af dirigent
2) Mandaternes godkendelse
3) Bestyrelsens beretning
4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab
5) Appeludvalgets beretning
6) Beretning fra nedsatte udvalg
7) Indkomne forslag
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af Appeludvalg
10) Eventuelt