DaBU Talspersoner

DaBU Talspersoner

4. december 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Det er DaBU bestyrelses ønske at forfølge intentionen om at have et nutidigt forbund med størst mulig gennemsigtighed, demokrati og muligheden for at bliver hørt i alle led af forbundet – altså “good governace” for alle med tilknytning til Danmarks Bokse-Union.

 

I den forbindelse har bestyrelsen udpeget talspersoner inden for følgende områder under DaBU:

  1. Atleter – 2. Formænd – 3. Trænere – 4. Dommer/Kampledere – 5. Kvinder

Disse personer er tiltænkt en rolle, hvor man som enkeltperson, fra klubmiljøet, kan henvende sig til en repræsentant – en talsperson, for at søge gode råd, for at opnå større indsigt på specifikke områder, samt komme med idéer og konstruktive indspark til nye tiltag og emner, der vil kunne gavne fællesskabet i DaBU bredest og bedst muligt.

Som alle sikkert ved, går DaBUs kommunikationsvej til klubbernes formænd/hovedmail, og desværre i alt for mange tilfælde opleves det, at relevante informationer fra DaBU ikke når videre ud i klubberne til de personer den reelt er tiltænkt. Det kan for både klubber, bestyrelse og administration være kilde til frustration, og risiko for, at vi ikke opnår forankring af nye budskaber og initiativer hos de rette personer ude i klubberne.

Samtidig understøtter talspersonsinitiativet, at alle med tilknytning til Danmarks Bokse-Union – fra græsrødderne ude i klubmiljøet, der gør en stor forskel på breddeboksningen i dagligdagen og som helhed – bliver hørt; for alle konstruktive meninger er vigtige i DaBU.

Sidst men ikke mindst giver dette initiativ muligheden for, at vores boksere og motionister ude i klubberne kan blive hørt af fællesskabet på emner eller problemstillinger, der fylder i deres univers; uanset om det er af fortrolig karakter, eller en henvendelse om idéer til nye positive tiltag for boksesporten.

Vi lever i en tid og verden med mange forskellige sociale medier og digitale redskaber til kommunikation og netværk; dog findes der i dag ikke en fast og funktionel kommunikationsplatform for alle tilknyttet DaBU. Med talspersonsmodellen håber bestyrelsen at skabe en mulighed for at blive hørt og en konstruktiv vej til gensidig dialog.

Det er tanken, at essensen af de henvendelser talspersonsgruppen modtager på hver deres funktionsområde, samt talspersonens personlige refleksion herover, bliver vendt i et forum med en fast kontaktperson fra bestyrelsen, så der potentielt kan handles konkret på emner og tiltag, uanset om der ønskes anonymitet og diskretion eller de er af formel karakter.

DaBUs bestyrelse vil fra 2021 forankre talspersonsinitiativet som et fast punkt på bestyrelsesmøder.

Da det er bestyrelsens første forsøg på ovenstående initiativ, forventes det at samarbejde mellem talspersonsgruppen løbende evalueres for at finde den helt rette model så det bliver funktionelt og håndtérbart i hverdagen for DaBU fællesskabet. Temaet vil ligeledes blive taget op ved kommende repræsentantskabsmøder, første gang 30.5.2021.

Nedenstående personer har accepteret bestyrelsens henvendelse og er alle parate til at indgå i talspersonsgruppen.

  • For aktive DaBU Dommer/Kampledere – Knud Wagner: mail knudwagner49@gmail.com mobil 2530 1694 – DaBU bestyrelseskontakt – Finn Bryhl:
  • For fungerende DaBU formænd – Anders Ginge: mail anders.ginge@gmail.com mobil 6128 6641 – DaBU bestyrelseskontakt Lars Brovil
  • For aktive trænere i DaBU klubber – Helal El-Abed: mail Iron-helal@hotmail.com mobil 2751 5238 – DaBU bestyrelseskontakt Tina B. Hansen
  • For atleter, bredde og elite – Nikki Møller Nielsen: mail m.n@hotmail.com mobil 6053 3274 – DaBU bestyrelseskontakt Lars Brovil
  • Kvinder / piger – Christel Black: mail christelblack@hotmail.com mobil 2247 4280 – DaBU bestyrelseskontakt Lars Brovil
  • Kontaktoplysninger DaBU bestyrelse: https://www.dabu.dk/dabu-bestyrelse-kontakt/

Vi opfordrer til at videreformidle ovenstående information til de relevante personer i klubben, og gerne lave et synligt opslag i klubben.

 

/Bestyrelsen – 4. december 2020

Med sportslig hilsen

Lars Brovil

Formand