DaBU workshop 3. december

DaBU workshop 3. december

13. december 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Bestyrelsen og ansatte samt en fuldtallig elitesektion var samlet første lørdag i december til workshop med Strategimål på dagsordenen. Læs referat herunder:

Deltagere: Rachid Idrissi, Carsten Post, Michael Ørholst, Finn Bryhl, Michael Jensen, Lars Brovil, Merete Skovbjerg, Signe Kirse Ellegaard, Benazir Braae, Bjarne Malmros.
Afbud: Tina Hansen Berndsen

Strategispor: Gennemgang af status på de igangsatte punkter for 2022 og 2023

Øge klubsupport 
Målsætningen er at udvide kursusudbuddet. Det besluttes at prioritere disse: Børne-ungdomstræner endagskursus, træningsplanlægning som e-læring. Hvem kan stå for disse? Det skal overvejes om kurserne kan afholdes i forbindelse med diplomstævner eller breddesamlinger.

Revision af DaBU formål og værdigrundlag
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. Det handler om at vi måske favner bredere end konkurrenceboksning, som pt. er vores formål. 
BM laver aftale om møde med DIF om problematikken med IBA/IOC/DIF. ’IBA’ skal skrives ud af vedtægterne og evt. erstattes med ’verdensforbundet’.

Kraft- og Udviklingscenter (KUC)
Elitesektionens behov skal afklares inden der laves ny aftale med BK Wedala. Situationen har ændret sig med administration og opbevaring i IH.
At rykke rundt til andre lokationer af og til er en mulighed, hvis det giver mening.

Videreudvikle FitBox Team Challenge
Der er ingen fremdrift. Arbejdsgruppen er ændret undervejs. Der søges nye medlemmer. 
Er der behov for dette initiativ? Er der ikke fremdrift inden maj, skal punktet på repræsentantskabsmødet. 

Get2Sport
DaBUs formål med Get2Sport er at få flere udsatte unge ind i bokseklubbernes fællesskaber som aktive medlemmer. Det er en del af målsætningen, omkring socialt ansvar, i strategispor 2.

Konkrete mål for succeskriterier de næste 3 år 
Individuel udviklingsplan skal udarbejde i hver klub. 3 camps i 2023. Kurser til de frivillige i klubberne. DIF Get2Sport udpeger relevante samarbejdsklubber. Disse skal ligge i socialt udsatte boligområder. Hvis der er en helhedsplan, og kommunen har besluttet det er et socialt belastet område, kan klubben henvende sig til kommunen om Get2Sport. 

Udarbejde format til offentliggørelse af diplomstævneaktivitet
Vi skal synliggøre den store aktivitet som diplomstævner er. Der er lavet et stævneskema, som stævnearrangører fremsender til Anna. SKE har opgaven.

Digital matchmaking og stævnehåndtering 
Dette er en repræsentantsskabsbeslutning, men klubberne bruger det ikke fuldt ud. Det er en forudsætning at alle boksere er oprettet. Der er mange smarte elementer i systemet, og det er nødvendigt for den kommunikation som skal til. Vi har brug for selvstændigt møde om dette punkt.


Sportsligt set-up 2023-2024

Der vil være 3 OL-kvalifikationsturneringer i 2023, hvor vi skal satse på potentielle OL-kandidater. Elitesektionen deles op og tager til mindre internationale turneringer med øvrige eliteboksere. Breddetrænere kan evt. inddrages ved disse, hvis der er behov. 

Elitesektionen skal beslutte, hvem der er OL-boblere. De pågældende klubber kontaktes. Der skal laves en plan for forløbet samt økonomien på forhånd. Møder om dette skal afholdes inden medio januar.

Ved kvalifikation til OL, overgår bokser og træner til Team Danmark. Vi skal lave aftale med bokseren og klubben om forløbet, så rammerne er klare. Dette gøres individuelt.

Kirkbi Fonden har bevilget en pulje til DaBUs Talentprojekt med mål om at opnå OL-kvalifikation i 2024. Puljen der er tildelt, har definerede målsætninger for at opnå og indfri støtten. 


Nordiske Mesterskab i Danmark 2024

Den sportslige målsætning er at få flest mulige egne boksere med. Formålet med at afholde NM i Danmark er, ud over det sportslige, ligeledes at promovere boksning sporten i Danmark. 
En arbejdsgruppe skal nedsættes til, sammen med bestyrelsen, at stå for arrangementet.


DaBUs sportslige kalender

Foreløbig plan for 2023 er som følger:

  • JM/BJM 3.-5. februar i Horsens.
  • Landskamp mod Norge 11. februar i Norge.
  • SM/BSM i Høje Taastrup 17.-19. marts.
  • NM i Malmø 23.-26. marts.
  • NBM i april, ikke programsat endnu.
  • Repræsentantskabsmøde 21. maj.

Det besluttes at prioritere unionsmatcher hen over året i 2023, i stedet for landskampe, idet top-eliten er involveret i OL kvalifikation. De øvrige elite og talenter med udviklingspotentiale udtages til mindre internationale turneringer med varighed over 4-5 dage.


Evaluering af DM

Det Kommunale tilskud skal undersøges nærmere; BM. FB skal afklare de sidste økonomiske mellemværender i det indeværende regnskabsår. 


Tøj til landsholdet

Som noget nyt vil vi i 2023 lave en model, hvor den enkelte landsholdsbokser kan bestille kamptøj selv. Vi skal udvælge en pakkemulighed med f.eks. jakke, træningsdragt og lign. Der vil være krav om, at tøjet benyttes af bokserne, når de er ude til opgaver med landsholdet.

13.12.2022/MS