Implementering af nye vægtklasser under DaBU gældende pr. 1/9 2021

Implementering af nye vægtklasser under DaBU gældende pr. 1/9 2021

5. august 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

AIBA har vedtaget at øge antallet af vægtklasser for Elite og U19 mænd og kvinder.

Dette er med effekt fra 1. august 2021 i alle AIBA sanktionerede turneringer. DaBU implementerer de nye vægtklasser med virkning fra 1. september 2021. Vægtklasser og inddeling kan findes i AIBAs regelsæt, sidst revideret 2. juli 2021 – side 12 & 13 pkt. 2.2. <LINK>


Vægtklasserne ser fra 1. september 2021 således ud:

Nye afgørelser

  • KO-H (knockout – head)          
  • KO-B (knockout – body)
  • RSC-H (referee stops contest – head)
  • RSC-B (referee stops contest – body)                   

Nye karantæneregler

  • Hvis en bokser taber som følge af KO-H og efterfølgende bliver diagnostiseret med hjernerystelse eller har været uden bevidsthed, udløses en karantæne på mindst 30 dage (lægen kan vælge at udvide denne karantæne).
  • Hvis en bokser taber som følge af RSC-H og efterfølgende bliver diagnostiseret med hjernerystelse, udløses en karantæne på mindst 30 dage (lægen kan vælge at udvide denne karantæne)
  • Hvis en bokser taber som følge af RSC-H, men ikke efterfølgende diagnostiseres med hjernerystelse, udløses ingen karantæne (lægen kan dog stadigvæk idømme karantæne, hvis han/hun finder dette passende)
  • Hvis en bokser – indenfor en periode af 3 måneder – for 2. gang taber på enten KO-H eller RSC-H (med eller uden tab af bevidsthed), eller diagnostiseres med hjernerystelse, udløses en karantæne på 30 dage (lægen kan vælge at udvide denne karantæne).
  • Hvis en bokser – indenfor en periode af 3 måneder for 2. gang taber på RSC-H, men ikke efterfølgende diagnostiseres med hjernerystelse, udløses ingen karantæne (lægen kan dog stadigvæk idømme karantæne, hvis han/hun finder dette passende).
  • Hvis en bokser – indenfor en periode af 12 måneder – for 3. gang taber på enten KO-H eller RSC-H (med eller uden tab af bevidsthed), eller diagnostiseres med hjernerystelse, udløses en karantæne på 12 måneders karantæne (lægen kan vælge at udvide denne karantæne).

Professional wraps/gauze

Det er ved den nye regelændring nu obligatorisk ved store AIBA turneringer, for elite mænd og kvinder, at bruge ”professional handwrapes” eller ”Bandax wrapes” – eller gaze, om man vil.
Det er altså nu tilladt elite kvinder at bruge gaze og ikke som tidligere, kun elite mænd.
Som det er de fleste bekendt, tillader DaBU gaze ved JM/SM og DM for elite mænd. Dette gælder nu også for elite kvinder.

Kinesiology tape

Det er tilladt at bruge kinesiotape på bagsiden af kroppen. Det er tilladt at bruge kinesiotape for forsiden af kroppen, fra bæltestedet og ned. Det vil i praksis sige, at intet af træffeltet må være dækket af tape. LÆGEN godkender tape inden kamp ! Vær opmærksom på, at tapen ikke må dække sår, eller lignende (skader), som lægen ikke kan se. LÆGEN BESTEMMER HVAD DER KAN GODKENDES, under hensyntagen til ovenstående regler.

Skæg

Skæg er stadigvæk IKKE tilladt! Mange har set, at ved OL i Tokyo bokser (hovedsageligt) mandlige boksere med skæg. Dette skyldes, at OL faciliteres af IOC – og IOC har tilladt skæg.  

Læs yderligere under Regler og regulativer

Photo by Tingey Injury Law Firm