DaBUs talent- og elitestrategi

Udarbejdelse af talent- og elitestrategi – arbejdsgruppe

Overordnet mål for for indholdet af talent- og elitestrategi:

 • Vision (mål for fremtiden)
 • Mission (kernefunktion)
 • Værdier
 • Pejlemærker – brede indsatsområder
 • Centrale målsætninger med udgangspunkt i pejlemærker – hvilke områder skal der fokuseres på under hvert pejlemærke
 • Handlingsplan og evt. delmål under målsætninger
  • Aktiviteter
  • Tidsplan
  • Ansvarsområder
 • Anvend Team Danmark Talentudvikling i verdensklasse – Talenthuset/værdisæt

 

Foreløbig tidsplan:

 1. marts 2019 – Kick-off møde med nøglepersoner i DaBU
 2. maj 2019 – Første møde i arbejdsgruppen
 3. juni 2019 – Præsentation/orientering af processen på repræsentantskabsmødet

August 2019          – Andet arbejdsgruppemøde – arbejde videre med indhold

Oktober 2019        – Dialogmøde med DaBUs klubber – evt. et på hvert side af Storebælt

Oktober 2019        – Tredje gruppemøde – Samle op på erfaringer fra dialogmøde, arbejde

videre med strategien

Januar 2020          – fjerde gruppemøde –

Maj 2020              – Præsentation af den færdige strategi på repræsentantskabsmødet

 

Medlemmer af DaBU’s arbejdsgruppe:

Arne Lund Christensen – Hornslet B.K.

Brian Brix – Pandrup Bokseklub

Christel Black – Bokseklubben Rollo

Carsten Post – Gilleleje Bokseklub

Michael Ørholst – Eliteudvalget/Aarhus Athlet Klub Boksning

Signe Kirse Ellegaard – Udviklingschef, DaBU