DaBU talent- og elitestrategi

DaBU Elitestruktur er beskrevet i et strategipapir for elitesektionen

Her defineres elitesektionens overordnede kernefunktion, vision, værdier strategi, og handlinger som vores talent- og elitearbejde funderes på. Elitesektionens struktur, med tilknyttede funktioner og forpligtelser er også søgt beskrevet. Sluttelig er de økonomiske retningslinier for økonomi anført.
Strategipapiret er udarbejdet i samråd med arbejdsgruppen og skal læses som et dynamisk dokument, der vil blive evalueret og opdateret ved behov: DaBU Elitestruktur 2020

 

DaBU talent- og elitestrategi præsenteres på DaBU repræsentantskabsmøde 17. maj 2020

Overordnet mål for for indholdet af talent- og elitestrategi:

 • Vision (mål for fremtiden)
 • Mission (kernefunktion)
 • Værdier
 • Pejlemærker – brede indsatsområder
 • Centrale målsætninger med udgangspunkt i pejlemærker – hvilke områder skal der fokuseres på under hvert pejlemærke
 • Handlingsplan og evt. delmål under målsætninger
  • Aktiviteter
  • Tidsplan
  • Ansvarsområder
 • Anvend Team Danmark Talentudvikling i verdensklasse – Talenthuset/værdisæt

Medlemmer af DaBU’s arbejdsgruppe:

Arne Lund Christensen – Hornslet B.K.

Brian Brix – Pandrup Bokseklub

Christel Black – Bokseklubben Rollo

Carsten Post – Gilleleje Bokseklub

Michael Ørholst – Eliteudvalget/Aarhus Athlet Klub Boksning

Signe Kirse Ellegaard – Udviklingschef, DaBU