Bestyrelsen informerer

Bestyrelsen informerer

1. februar 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Danmarks Radio bragte d. 31. januar 2023 en historie, omhandlende to tidligere DaBU ansattes formodede dobbeltrolle, i forbindelse med deres nyligt registrerede promotorvirksomhed ”Danish Boxing Promotion”.

Michael Ørholst, tidligere DaBU-landstræner, anklages specifikt for – ved trusler om nedprioritering og manglende opbakning – at forsøge at manipulere brødrene Nikolai og Sebastian Terteryan til at underskrive professionel kontrakt.

Lars Kristensen, tidligere DaBU Kraftcenter & Event-koordinator, er ligeledes i fokus for sin rolle i ovenstående virksomhed, qua sin tidligere ansættelse i DaBU.

Som tidligere meddelt (opslag her på siden d. 22. januar) tager bestyrelsen på det kraftigste afstand, fra førnævnte personers opførsel og ageren. 

Vi er i DaBUs bestyrelse dybt berørte og kede af, at Nikolai og Sebastian Terteryan har følt sig under pres, fra en tidligere landstræner. Det er selvfølgelig helt og aldeles indiskutabelt, at enhver ageren som beskrevet i artikler og kommunikeret i pressen, er voldsomt grænseoverskridende og uetiske. Det skal også hér pointeres, at det er helt ligegyldigt om dette er sket under ansættelse – eller efter. Det er ikke brødrene Terteryans opgave – eller andre atleters, for den sags skyld – at sætte sig ind i evt. trænere og ansattes kompetencer. De skal naturligvis kunne have tillid til autoriteter, uden tanke på eventuelle personlige interesser eller dobbeltroller.

Vi er utroligt kede af at erfare, at denne tillid må anses som værende beviseligt brudt og misbrugt.

Michael Ørholst fratrådte (på egen foranledning) sin stilling i DaBU pr. 31. august 2022. Michael Ørholst har efterfølgende været behjælpelig med overlevering af opgaver og viden til den nye øverste ansvarlige/elite-sektionens medlemmer generelt. Denne rolle ophørte selvfølgelig øjeblikkeligt, da bestyrelsen (fre. d. 20. januar) bliver gjort opmærksomme på sagen.

I samme forbindelse blev Lars Kristensen meddelt, at DaBU ikke længere ønsker at gøre brug af hans virke, som dommer/kampleder. Dette med argumentation i uheldig dobbeltrolle, ved som professionel promotor at have indflydelse på sportslige afgørelser i amatørkampe.

Jf. ovenstående, skal det samtidigt pointeres, at DaBU ikke vil udstede stævnetilladelse til nogen former for aktivitet, som kan henføres til et samarbejde med ”Danish Boxing Promotion”. Derudover er både Michael Ørholst og Lars Kristensen blevet udelukket fra al aktivitet i og omkring DaBU gældende fra den 20. januar og fremadrettet.

For en god ordens skyld vil vi understrege:
Michael Ørholst har ikke haft beslutningskompetence i Elitesektionen, siden sin fratrædelse. 

Michael Ørholst har ikke haft beslutningskompetence til potentielt at udtage eller udelukke boksere, fra kommende kvalifikationsturneringer frem mod OL – siden sin fratrædelse.

Det samme gælder for Lars Kristensen. Lars Kristensen har under sin ansættelse hos DaBU, ingen indflydelse haft, hvad angår det sportslige set-up. 

DaBUs bestyrelse vil gøre, hvad der er muligt, for at bistå ved opklaring og belysning af ovenstående, ligesom vi selvfølgelig vil gøre hvad vi kan, for at understøtte brødrene Terteryan i fremstillingen af deres sag. 

Derfor har DaBUs bestyrelse besluttet, at vi selv vil foranledige at fremstille denne sag for DIF’s uafhængige Etiske Komité.

Vi vil selvfølgelig bidrage med alt, hvad vi har af viden og eventuelt bliver spurgt til, både af hensyn til Nikolai og Sebastian Terteryan, men også for at imødegå enhver tvivl om DaBUs integritet.

Når denne triste sag forhåbentligt når sin ende og er fuldt belyst i Etisk Komité, vil vi søge juridisk bistand for – hvis der er belæg for dette – at stille den/de tidligere ansatte til ansvar for misbrug af stilling og insider-viden. 

Endelig bliver der i dele af interviewet med brødrene Terteryan refereret til, at man ikke har turdet henvende sig til andre, da man ikke stolede på DaBU. Det er naturligvis essentielt, at alle vores atleter kan føle sig trygge ved deres forbund, og derfor hører vi meget gerne fra andre, der måtte have haft lignende oplevelser.

Det er vigtigt for DaBUs bestyrelse at oplyse, at man som atlet har flere eksisterende muligheder for at rette henvendelse for hjælp og bistand. Nedenstående er alle at finde på DaBUs hjemmeside:

https://www.dabu.dk/etisk-komite-og-whistleblowerordning/

https://umbraco.teamdanmark.dk/media/2765/etisk-kodeks-for-dansk-konkurrenceidraet.pdf?

https://www.dabu.dk/talsmandsgruppe/

Det er også altid muligt at henvende sig direkte til bestyrelsen. Dette kan selvfølgelig gøres i fuld fortrolighed. I kan kontakte DaBU’s formand, Lars Brovil, på larsbrovil@dabu.dk eller næstformand Michael Jensen på michaeljensen@dabu.dk

DaBUs bestyrelse
Den 1. februar 2023