DaBU Bestyrelsesmøde afholdt 12. august 2020

DaBU Bestyrelsesmøde afholdt 12. august 2020

19. august 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 5/2020 12. august 2020, kl. 17.30-22.00. Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Anna Peters (AP), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Tina Hansen Berndsen (THB)
Inviteret: Koordinator KUC og Event Lars Kristensen (LKK)

 1. Velkomst og nyt fra formanden
 • Bestyrelsen beslutter at tilbyde forlængelse af Koordinator KUC og Events Lars Kristensens ansættelsesaftale pr. 1/12/2020. LB Det er aftalt, at LKK tilmeldes DIF Diplomtræneruddannelse Turbo, når der udbydes næste gang.
 • Lars Kristensen deltager ved mødets første punkt, og giver kort status på aktuelle opgaver: Kraftcenterets aktiviteter, tilbud og support til tilknyttede landsholdsboksere. Dialog med kommune. Support på eventafvikling og markedsføring på DaBU mesterskaber. Sponsorater til DaBU landshold, udbydes i 3 niveauer som Bronze, Sølv og Guld sponsorater; sponsorstatus dd. er 220tkr. i 2020.
  Ved seneste træningssamling i Kraftcenter Vejle 8/8 blev der testet nyt pulsmålingsudstyr iQniter. Bestyrelsen ser muligheder i udstyret og ønsker at indgå aftale med iQniter om tilkøb af produktet.
 • Arrangementet ’Speeddating mellem SPF og Visionskommuner’ afholdes igen, i IH 25/11 kl. 15-18.30: SKE tilmeldes og LB om muligt. Det overvejes at lægge bestyrelsesmøde samme dato.
 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • Ved overgang af regnskabsopgaver til IKC og DaBU kasserer, er opstået behov for opdatering af bestyrelsens forretningsorden vedr. godkendelsesprocedure for transaktioner. Bestyrelsen vedtager at DaBU kasserer kan godkende transaktioner på beløb i str. 20-100tkr. tilsvarende formand. SKE opdaterer Forretningsorden. Desuden tilføjes det, at der ikke kan godkendes transaktioner for egne udgifter.
 • DM 2020: Flemming Nissen har meddelt, at han gerne bistår ved Arrangementsudvalgssupport i planlægning af DM, men han kan ikke deltage på selve dagen, grundet rund fødselsdag.
 • Funktions- og arbejdsområder for ansatte og bestyrelse, til hjemmeside gennemgås og opgavefordeling godkendes. SKE offentliggør på dabu.dk
 1. Repræsentantskabsmøde 2020
 • Program og dagsorden, inkl. forslag gennemgås. Der tilføjes punkter med oplæg udenfor den formelle dagsorden. Program udleveres ved møderegistrering. SKE laver program og printer til AP. Forslag til behandling: MJ
 • Tilmeldingsprocedure inkl. tilmeld til landskampen: Deadline for tilmelding hhv. 31/8 og 21/8 til AP.
 • Præsentation: MyFightbook. SKE og LKK aftaler med MFB
 • Konstituerende bestyrelsesmøde holdes søndag 13/9 kl. 9.00-11.30 ca.
 1. Bredde Øst/Vest
 • Aktivitetsplan og budget sæson 20/21. Bredde vest har sendt oplæg til nyt koncept for bredde/ungdomsarbejdet i to trupper hhv. Øst og Vest; en model der blev taget positivt imod af bestyrelsen. Der er afsat et samlet budget for bredde/ungdomsarbejdet, fordelt ligeligt på Øst og Vest. Breddeudvalgene skal lave budget for sæsonens aktiviteter og udgifter, og afregning skal ske løbende, senest 14 dage efter hver aktivitet. FB kontakter Allan Nielsen.
 1. Good governance
 • Bestyrelsen fremsætter ønske om at etablere et netværk for klubtrænere med henblik på at optimere kommunikations-flow fra/til DaBU. Desuden drøftes forslag om etablering af et Atlet-råd, til at varetage bokserens stemme og være bindeled mellem atleter og DaBU. SKE og LB arbejder videre med ideen.
 • Bestyrelsen ser det uhensigtsmæssigt, hvis DaBU ansatte samtidig har bestyrelsespost i en DaBU klub, og beslutter følgende, at præcisere i Code of conduct, at man ikke som ansat samtidigt kan sidde i klubbestyrelse. SKE
 1. Strategiproces frem mod Strategiaftale 2022-2025
 • Tidsplan fra DIF: Indledende forventningsafstemning og planlægningsmøde afholdes august kl. 16.00 IH. Her deltager DaBU forbundskontakt i DIF bestyrelse Niels Nygaard, forbundskonsulent Liselotte Byrnak, LB, SKE og MJ.

Kort brainstorm på relevante fokusområder: Tidssvarende organisation. Foreningsudvikling og service. Videreudvikling af påbegyndte initiativer (kvindesatsning, KUC). Diversitet og sportslig relevans for flere og nye målgrupper. Socialt ansvar – nye tiltag og synliggørelse af det frivillige foreningsarbejde, der sker i dag. Kvalificering af og flere trænerkompetencer. Øget sportslig aktivitet – på alle niveauer. synliggørelse af diplomstævne-aktivitet.
LB og SKE samler op og klargør skriftligt oplæg til DIF forud for møde 27/8.

 1. Landskamp 2020
 • Status: Opgaver og roller er fordelt. Det svenske landshold er bekræftet. Billetter er tæt på udsolgt jf. forsamlingsloft på 500 personer i alt med deltagere og publikum; markedsføring går nu på tv-dækning på DR TV og SportLive. Der er de sidste uger kommet flere nye sponsorer.
 1. Nyt fra udvikling
 • Breddeevent kampsport – Vejle kommune: Initiativ fra Vejle Kommune til et storstilet samarbejde mellem kampsportsforbund, kommunens kampsportsforeninger, Sport event Denmark og DIF. Brainstormmøde afholdes 13/8 kl. 17-20.30 i IH. SKE deltager.
 • Officiel åbningsdag af Høje Taastrup Boksecenter & DaBU udviklingscenter markeres med åbningsreception 22/8 for samarbejdspartnere, kommunens borgmester m.fl. Samme dag og ifm. arrangementet har DaBU første samling for start af ny kvindetrup, hvor en række pige/kvindeboksere og deres trænere er indkaldt. Fra bestyrelsen deltager LB, AP, MJ.
 • Parkinsonboksning: Som konsekvens af manglende kursusmulighed via Rock Steady Boxing, besluttede projektets styregruppe at de to organisationer udvikler vores egen uddannelse. Der er nedsat et underudvalg med repræsentanter fra Parkinsonforeningen, DaBU og klub, som er i gang med at udarbejde kursuskoncept og materialet til at kunne uddanne trænere i Parkinson Boxing.
 1. ’Bordet’ rundt
 • Corona-retningslinjer: DaBU følger linjen i DIF’s anbefalinger om corona, og sørger for udmelding, når der er nyt. De aktuelle retningslinjer kan ses på dabu.dk under Nyheder, corona information og retningslinjer.
 • Prisen på startbøger har været drøftet, men ændres ikke for nuværende.
 • Deltagere ved repræsentantskabsmøde, der ikke har mulighed for at downloade Smitte!Stop app, sikrer vi at have navn og mailadresse på.
 • Bokseklub har forespurgt på mulighed for at afholde et lukket boksestævne uden tilskuere. Dette kan godt lade sig gøre, såfremt der er godkendt polititilladelse og grønt lyst fra de lokale myndigheder, samt øvrig stævneformalia er på plads.
 • PRO/AM udvalget kontaktes af MJ.
 • Procedure for modtaget post i IH: FB aftaler med IKC at de selv modtager post fra IH.
 1. Næste møde
 • Søndag 13. september kl. 09.00 i Vejle.

SKE/14.08.2020